Patagna Ko i?

19

iDol! gusto ba nimong mahibaluan ang imong Kapalaran karong buwana? Kini giya lamang mga idol, timan-e! nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag-ampo plus swerte equals imong kalampusan. Ug ania na ang mo giya kanimo idol…

iFM CDO Horoscope (October 13, 2018 SATURDAY)

ARIES – Ang imong kinaiya nga mobarog sa imong kaugalingon maoy magpakita ngadto sa uban karong panahona. Posible nga wala lang sa imong kung hangyoon ka sa uban aron buhaton ang usa ka butang kung sakto lang ang paghangyo kanimo. Posible usab nga mas matutukan nimo karon ang mga butang nga imong gikinahanglan. Kung makita kini sa uban nga usa ka hangol nga paagi, maanad ra sila.

TAURUS – Ang gamay nga pagbantay ug pagmatngon ang gikinahanglan nimo karong panahona sa parte sa imong kalibotan. Bisan pa man nga hinoon dili ikaw ang klase nga sobra mosalig sa mga sitwasyon, mas nindot usab kung paubsan nimo ang lebel sa imong kompyansa nga kanunay nimong ginapakita niini.

GEMINI – Ang paglaum matud pa nila nag-apil sa pagtoo sa imong trabaho diin ang mga pagduda dali lang nga bation. Importante usab nga dili nimo tugotan ang mga pagduda nga mosulod sa imong hunahuna. pagpabilin sa imong positibo nga mentalidad. Kining tanan ang hinayhinay nga mawala kung itutok mo lang ang imong kaugalingon sa susamang mga panglantaw.

CANCER – Kung aduna may tawong nakasabot kung unsa kaimportante ang pagkamamugnaon, ikaw kini. Apan aduna gyud usab mga sitwasyon nga dili na kini nimo kinahanglan. Posible nga mahurot nimo ang imong panahon sa paghunahuna sa imong naandan nga lisud nga pamaagi kung diin unta mas sayon lang ang imong gigamit.

LEO – Ingon sa gikinahanglan gyud nimo karon ang dinalian nga kausaban sa imong kalibotan, usa ka butang nga dili pa posible nga mahitabo. Gusto mo ba gyud diay kini? Hinumdumi nga mas daghan pa ug positibo nga butang kung usbon nimo ang imong gusto sa hinay hinay nga paagi. Ang pasensya usa ka hiyas nga dili nato angay buhian, hulati ang sakto nga panahon.

VIRGO – Mailhan nimo karon ang usa ka sitwasyon nga gikinahanglan ng ipauswag nga para sa usa ka tawo balewala lang. Pilion nilang biyaan lang kini ug mopalayo niini apan andam ka nga ipakita kung unsa ka ka seryoso sa pag-atiman sa maong butang. Mahinungdanon usab kanimo karon ang pakigestorya, hinumdumi duha ang posible nga mahitabo niini busa paminaw ug paghatag ug tinood nga opinyon sa imong gibati.

LIBRA – Bation nimo karon nga ingon sa mura ka ug si Tasmanian Devil sa Looney Tunes cartoon show, bisan asa kalit ka lang motunga aron sa pag-atiman sa mga butang. Ayaw palabi sa pagsulbad sa mga butang sa usa lamang ka higayon, makahatag kini ug kakomplikado sa imong kinabuhi. Tutoki lang kung unsa ang butang nga kabalo ka.

SCORPIO – Adunay mga sitwasyon nga makahimo kanatong mausisahon hilabi na kung kini dili nato kanunay makita. Daghan ang mga tawo nga maayo kaayong motago sa ilang gibati ug posible nga ikaw kini alang sa ubang mga mata karon. Busa sa tanang sitwasyon mahimong mabinantayon tungod kay usa kini ka kinaiya nga makahatag ug lahi nga positibong pagbati para sa uban.

SAGITTARIUS – Ang inpluwensya sa bulan posible maoy mag-aghat kanimo aron molihok na sa butang nga imong ginaduhaduhaan kaniadto pa. bation nimo kini nga makahimong komplikado sa sitwsyon apan hinumdumi nga kanunay adunay nindot nga benepisyo ang paglihok gilayon sa mga ingon niini nga problema. Ayaw pagpanuko paglihok gilayon kung moabot kining susamang sitwasyon.

CAPRICORN – Kung ikaw usa ka relax lamang nga pagkatawo o aktibo kaayong mopursige sa hagit sa kinabuhi, karon na ang panahon nga bation nimo ang hilabihan nga pagkontrol sa dagan ug panghitabo sa imong palibot. Makahimo usab kini kanimo isip estoryador imbis nga usa ka tigpaminaw busa klaroha sa pagkakaron kung unsa ug asa ka ra dapat taman.

AQUARIUS – Usa ka isyu nga dugay na nimong gihunahuna ang posible nga nagkahinay na ang impluwesnya nganha kanimo. Giknahanglan na usab nimo ang daliang aksyon karon madiskurehan nimo kung unsa ang dapat buhaton aron isira na ang kanhi nabiling sitwasyon. Apan kung nakita kini nimo nga medyo lisud, ayaw kabalaka tungod kay masulbad ra nimo kini sa pag-abot sa panahon.

PISCES – Usa ka desisyon ang mamahimong mabutang sa walay kasigurohan ug posible nga hukman nalang nimo isip madawat o sakto. maglibog usab ikaw karon kung pilion ba nimo ang base sa imong prinsipyo o o kung unsa lang ang sayon buhaton. Saligi ang imong abilidad karon aron pagbuhat sa saktong desisyon, base sa inegridad ug dili sa unsa ang sikat.

Source: proastro.com

Facebook Comments