Patagna Ko i?

44

iDol! gusto ba nimong mahibaluan ang imong Kapalaran karong adlawa? .Kini giya lamang mga idol, timan-e! nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag-ampo plus swerte equals imong kalampusan. Ug ania na ang mo giya kanimo idol…

 iFM CDO Horoscope (Miyerkules, Hulyo 25, 2018)


Aries – Ang pagpakahilom matud pa bulawan. Apan usahay makahimo usab kini ug kahasol kung mahitabo nga walay maistorya ang tawong gikinahanglan unta nga masabtan. Kung magsugod na gani ang pagduda, dinhi mogawas ang mga problema. Tan-awa ug maayo kung unsaon nimo paghimo sa likod sa kahilom isip usa ka positibo nga paagi sa usa ka relasyon. Madiskobre nimo kung unsa ka importante ang pagpakig sabot sabot sa isig ka ingon.

TAURUS – Posible nga motoo ka nga adunay mga sitwasyon nga gikinahanglan nga pasagdan nalang sa ilang kaugalingon. Apan aduna kay dakung papel nga mahimo aron makahatag ug lahi nga resulta sa mga sitwasyon. Ayaw ug kahadlok nga maguba nimo ang dagan ug balanse sa mga butang. Kung ang imong ginabuhat alang sa sakto ug makatarunganon nga resulta, buhata kini.

GEMINI – Kung mohatag ka ba sa imong hunana o maghilom, mao kini ang pangutana karon. Ang imong mga pulong posibleng makahatag ug bug-at nga otoridad ug opinyon sa maong panag estorya. Apan importante usab kanimo ang paghatag ug bag-ong responsibilidad sa panagbahin sa hunahuna. Ang usa ka kalma ug duha ka paagi nga plastar nga pagpangita sa sulbad sa problema ang mas maayong sundon nga pamaagi.

CANCER – Honesty is the best policy. Bisan pa man nga dili ka mahimong maoy tuyo niini, posible gihapon nga ang pagstorya sa dili tinood mahimong rason nga madaut ang pagtinagdanay sa usag-usa. Apan kung ikaw ang hingtundan niini siguraduha lamang nga makita nimo kung unsa ang tinood nga ginapasabot sa naghatag sa maong hunahuna. Klaroha kung asa ka mopwesto sa ingon niini nga mga sitwasyon.

LEO – Walay si bisan kinsa nga gustong makita nga dili ka lohical ug usab-usab ang imong hunahuna. Apan aduna gyuy mga panahon nga makabuhat kita ug kalit nga mga desisyon nga makahibulong sa uban. Adunay pamaagi sa ingon niini nga sitwasyong apan makahatag kini ug kalibog ug pangutana para sa uban kung nganong imo kining gibuhat. Abli nga komonikasyon ang imong ihatag aron makaapas sila sa imong gihuna huna.

VIRGO – Masinati nimo karon ang panagsumpaki sa usa ka tawong anaa sa posisyon gumikan sa imong pagsunod sa protokol ug tradisyon kung diin mas gusto nila ang usa ka mas mamugnaon nga pamaagi.Sakto ka sa imong ginasunod gumikan kay kini nasulayan na ug mas epiktibo. Moabot ra ang panahon nga maklaro na nila ang tanan kung unsa gyud nga pamaagi ang mas angayan. Daghan pa panahon nga mahimong mamugnaon sa umaabot.

LIBRA – Kutas ug kapoy kaayo ang kanunay nga pagsabot sa mga emosyon, dawata nalang kini. Kung unsa ang imong gibati sulod sa imong kaugalingon mahimong maklaro sa uban sa gawas busa sulyai nga pugngi ang imong kaugalingon kung anaa sa presensya sa uban. Salig lamang sa usa ka tingog nga mohatag kanimo sa saktong deriksyon sa pagkakaron—ang imong kaugalingon!

SCORPIO – Ang mga butang nga may kalabutan sa imong balay ug pamilya ang mahimo nimong prayoridad ug magkinahanglan sa pagtutok niining panahona. Kung sa kagubot man kini sa imong mga gamit o ang imong relasyon sa membro sa pamilya, pwede nimong palig-onon kining tanan pinaagi sa gamay lang nga pagkugi. Ang uban pang mga butang sama sa career ug finances ang pwede usa nga sa sunod na. Unaha una ang imong panimalay ug siguridad.

SAGITTARIUS – Ang pagka busy mosalamin sa imong kaigmat nga makigstorya sa bisan unsa nga posibleng pamaagi. Mas mokusog ang imong kagustuhan nga mokonekta sa ubang tawo sa imong palibot. Mahigumaon ang imong paminaw karong mga panahona. Kung padayon lang ang imong nindot nga komunikasyon sa uban, makita nimo kung unsa ang mga butang nga dili tinood ug nagkinahanglan pa sa usa ka makuting pagtan-aw.

CAPRICORN – Moabot ra ang panahon nga adunay nilalang nga mokonekta ug mosabot sa imong mga panglantaw sa pipila ka mga sitwasyon. Apan bisan pa kung unsa kini ka dakung tabang alang kanimo, mas maayo kung mahitabo na kini karon kaysa umaabot pa. Hunahunaa nga sakto na ang imong nabuhat para hatagan ang imong kaugalingon niining maong pagbati. Kinahanglan na nila nga tohoan ug dawaton ang imong mga panglantaw karon.

AQUARIUS – Andama kanunay ang imong kaugalingon aron sabton ang sitwasyon ug hunahuna sa uban. Kung mabantayan nimo nga aduna pay mas labaw nga nakatago nga mga pagbati kompara sa ginapkita nila, saligi ang imong paminsar mahitungod niini. Ang imong pagka sensitibo maoy makahatag sa usa ka masinabtanon nga lihok aron idalit sa uban ang pagsabot nga misuporta ug mikuyog ka sa ilang gibati.

PISCES – Imbis nga walaon gilayon ang mga pagduda nga moabot kanimo, hatagi ug higayon ang imong kaugalingon nga klarohon kung usa ba kini ka pahimangno. Ang ingon niini nga panglantaw usa ka dakung tabang aron basahon nimo ang mga hunahuna nga angyan pa ba or dili na. Ang gahum sa paghimo ug kausaban sa imong mga plano ug ideya mahimong usa ka sakto ug dakung importanteng lihok para sa umaabot.

Source: proastro.com

Facebook Comments

From Advertisers