Patagna Ko i?

iDol! gusto ba nimong mahibaluan ang imong Kapalaran karong buwana? Kini giya lamang mga idol, timan-e! nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag-ampo plus swerte equals imong kalampusan. Ug ania na ang mo giya kanimo idol…

iFM Horoscope (November 12, 2018 MONDAY)

ARIES – Ayaw ug balibari ang usa ka tanyag sa usa ka tawo. Bisan dili sila makatabang sa pisikal nga pamaagi apan makatabng sila sa mga pahimangno ug mga pagpasabot.
Positibo ang ilang matabang kanimo ug makadasig ug kinahanglan nga dawaton nimo
ang ilang tabang. Diri nimo makita ang usa ka lisod nga butang sa tan-aw niimo apan
sukwahi diay kung dawaton nimo ilang tabang.


TAURUS – Nganong usahay sa atoang pagmata sayo sa buntag mausab ang atoang
panglantaw sa sitwasyon nga sayon ra man unta apan kalit nausab ang panglantaw niini.
Gibati nimo ang pagubos sa imong emosyon ug mawala ang imong kusog ug kadasig
nga gipaabot kanimo apan ayaw ug katapol. Kinahanglang malipay ka sa imong mga
aksyon nga nabuhat sa mga butang nga wa ka ganahi ug nakapa ubos sa imong
enerhiya.

GEMINI – ‘Mahimo nato kini sa sayon o di kaha sa lisod nga pamaagi’. Naestoryahan ka
na ba niini nga mga pulong, siguro naka idea ka sa uban nga ‘ang sayon nga pamaagi
mura dili maayo kompara sa lisod nga pamaagi.’ Bisan pa man di nimo ni isulti sa uban
nga mga pulong, medyo maglisod ug huna-huna ang isa ka tawo ani kung ilang
madunggan kini nga mga pulong gikan nimo. Matabangan nimo sila ug pahinumdom
nga ang sayon nga pamaagi sa pagbuhat sa usa ka butang anaa. Sa ingon ani nga
sitwasyon, ang imong mga pamaagi maoy siguradong pinaka tsada nga pamaagi.

CANCER – Ga gabon nga pagkaseryoso ang nituhop karon sa imong kalibutan ug mao
kini ang hinungdan sa imong panglantaw sa mga tawo sa usa ka sitwasyon nga dili ka
ganahan. Klaro kaayo sa imong hitsura ug kaugalingon nga ang usa ka patsada nga
idea sa usa ka tawo wala jud nimo nahimot-e. Pwede ka mo sulti o di kaha maminaw ka
na lang. Sa imong pamati karon nga medyo nahimo kang sobra ka sensitibo sa
panghitabo, siguro mao na kini ang imong pinakalabing maayong pilion.

LEO – Ikaw siguro ang nagkontrolar sa usa ka sitwasyon ug usa ka kalambuan sa imong
kaugalingong pamaagi apan dili kini dautan. Huna-hunaa ang mga bata nga nagsakay-
sakay sa usa ka rides nga naghuna-huna sila nga sila ang nagmaneho niini apan kini
gigiyahan diay sa usa ka dalan niini. Ang bata nagtuo nga sila ang nag drive niini, apan
ang ilang gisakyan luwas nga midagan sa iyang kaugalingon. Kaya nimong tangtanggon
ang imong tiil sa pedal sa usa ka lugar sa imong kalibutan. Saligi ang pagdagan ug
paguswag nga pabor kanimo kung gustuhon nimo.

VIRGO – Ikaw karon nakapangutana ug kung ikaw mosaka ug modaog sa usa ka pagpakigbuntog. Gipangutana ka nga hisgutan ang usa ka butang nga wala pa nimo nahimamat kaniadto, ug diri masabtan nga kung nagong nagduha-duha imong pamati karon. Apan kung adunay di nimo mahibaloan nga nanginahanglan nimo karon ug panahon, basin adunay patasada nga kalidad niini usab. Huna-hunaon lang nimo kung unsay mahitabo kung ikaw molampos? kini nga pangutana ang imong kinhanglan tutukan sa pagkakaron.

LIBRA – Kita kasagara motan-aw sa mga tawo nga mo inpluwensya nga mokalma sa
atoang kalibutan. Di ta maghulat kanila nga naa nila ang tanang tubag. Ang atoang
gikinahang ang ila lang paghupay ug pagkakompetensya nga ilang mahatag kanato.
Karong semanahuna bisan pa man sa kagubot, sa pagka way klaro makakita gihapon
kag kalinaw. Kay ikaw ang klase sa tawo nga makabalanse dayon sa mga panghitabo.
Dili man sa pinaspasay nga pamaagi apan paagi sa hinay-hinay nga lakang makasiguro
ka nga makontrolar nimo ang lisod kontrolon nga mga sitwasyon.

SCORPIO – Bisan pa man sa makalagot nga mga itsura sa mga wrestlers siguro
mohilak gihapon, Ang usa usab ka bouncer sa isa ka night club kabalo motago sa iyang
pagkasensitibo sa usa ka butang. Kini nga panahon diri makita ang imong pagtago sa imong gibati nga dali ra madani sa uban. Tungod kini nga adunay usa ka tawo nga mo dektar kanimo. Apan atubanga ang kahadlok ug kaulaw ug kini kaya nimo kay parte na kini sa imong pagkatawo nga wa nimo nadiskobrehan. Panahon na nga imong ma diskobrehan ang imong kaugalingon ug ipadaplin ang mga babag sa kinabuhi.

SAGITTARIUS – Di na kinahanglan nga mokayud ka pa niining panahona apan gusto nimo kung unsay imong gustong mahitabo. kay basin ang imong pagkayud wala gihapoy mamahimong bunga. Motan-aw ka sa usa ka lisod nga gimbuhaton ug bantayi kini bisan pa man nakapiyong imong mga mata ug nakahikot ang imong isa ka kamot mamahimo nimo kining mahuman gihapon. Tungod niini ikaw iaghat nga mas mo atuang pa sa mas taas ug lisod pa nga trabaho karong panahona.

CAPRICORN – E considerar ang panultihon nga ‘if you can’t be them, join them.’ Imong makita karong panahona nga mas maayo kung daghan kamo naghimo sa usa ka butang kumpara sa ikaw lang isa. Adunay tsansa nga imong ibahin-bahin ang imong trabaho niinig panahona. Nagtuo ka nga ang duha ka ulo mas maayo pa motrabaho kaysa isa lang ka ulo ang maghuna-huna. Aduna kay tsansa nga makigbahin sa imong kalampusan karon. Makarelax ka nga karon ug makakontrolar nimo ang tanang trabaho imbes ikaw ang kontrolon niini.

AQUARIUS – Ang mga patsada nga pangisip nahibal-an na nga managsama ug tumong. Sa pagkatinood nasayod kita nga ubay ubay na ka mga hunahuna ang posibleng magkadungan ug magkapareha ang direksyon. Hinoon agig paghatag ug higayon sa tagsa tagsa ka pangisip, gikinahanglan nga ang duha ka hunahuna magkatagbo gayud. Pagbaton kanunay ug bukas nga pangisip ngadto sa ubang tawo sa imong palibot. Dako ug benepisyo ang imong makuha kung maplansa nimo ang mga dili pagkasinabot.

PISCES – Dili man nimo maangkon nga kabalo sa mga tubag sa mysteryo sa kinabuhi
apan makahatag ka ug maayong trabaho pinaagi sa paghatag ug daghang tubag. Ang
imong paghuna-huna kasagara nanginahanglan ug panahon nga motrabaho nga mag-
inusara tungod kay talagsaon ang imong klase sa trabaho. Karong panahona pwede ka
makabenepipsyo sa imong gibahin nga mga ideya ug sa paghatag nimo ug tsansa sa
usa ka tawo nga mohatag pud sa iyahang ideya.

Source: proastro.com

 

 

 

 

 

Facebook Comments