Signs na ang isang tao ay may depression

735

Ito ang ilan sa mga senyales na ang isang tao ay posibleng nakakaranas ng depresyon. (Ang mga signs na ito ay hindi nag-apply sa lahat ng tao):
1. Sobra-sobra sa pagkain o minsan ay walang gana sa pagkain. Biglaang pagbabago ng appetite o gana sa pagkain.
2. Hirap sa pagtulog o kaya naman ay sobra-sobrang pagtulog. Pabago-bago ang sleeping patterns.
3. Kawalan ng gana sa mga bagay na dating madalas na ginagawa. Nawawalan ng motivation.
4. Feeling empty. Madalas laging mukhang malungkot o may dinaramdaman, walang kibo o walang emosyon.
5. Nag-iisip ng suicide o nagkaka-idea na tapusin ang buhay.

Facebook Comments