Takutin Mo Ako: "Mambababoy"


Takutin Mo Ako: “Mambababoy” Airing Date: August 12, 2017
Ito ay isang uri ng aswang na nag-aanyong malaking baboy na kasing laki ng tao na kulay itim. Sa hindi malamang dahilan puro baboy lang ang kinakain nito. Malaking bagay na rin na hindi ito kumakain ng tao ngunit maraming tao na rin ang napurwesyo ng aswang na ito, dahil kinakain ang mga alagang baboy sa probinsiya.

Facebook Comments