WARNING! | Mga ginikanan kag manunudlo ginapanugyanan nga bantayan ang mga kabataan angot sa ‘momo challenge’

9080

Ginaabisohan ang mga ginikanan pati na ang mga manunudlo nga bantayan gid ang mga kabataan kasunod sang nagalapta sa internet nga ‘MOMO CHALLENGE’ nga ginakabig isa ka ‘suicide game’ kon sa diin, ginasugo ang mga kabataan nga sakiton ang ila kaugalingon pati na ang iban nga tawo tubtob maglab-ot sa punto nga maghikog ang mga ini.

Daw kasubong sang makahaladlok nga monyeka ang hitsura ni Momo nga nagabuslo ang mata kag gina-target ang mga kabataan online.

Gina-engganyo sini ang mga kabataan nga ibutang ang ila contact sa messaging app kag ginapadal-an ang mga ini sang bayolente nga mga imahe kag nagapanghangkat nga sakiton ang ila kaugalingon.

Base sa report, nagalapta na ini karon sa social media pati na sa Youtube kon sa diin, ginasal-ot ang mensahe ni Momo sa mga pambata nga videos nga ginatan-aw sang mga kabataan.

Sa Manila, isa ka 11 anyos nga bata nga lalaki ang ginreport nga napatay matapos naghikog sa sulod mismo sang ila buluthuan kag ginabasol sang ginikanan ang nasambit nga ”Momo Challenge” sa pagkamatay sang ila anak sa lamharon nga edad.

Ang mga ginikanan sa nagkalainlain nga pungsod sa bug-os nga kalibutan ang nagapanawagan man nga bantayan ang mga kabataan kasunod sang nagalapta nga ‘Momo Challenge” sa internet.

Sa Iloilo, ginpanugyanan ni Dr. Lea Belleza ang mga eskwelahan, guidance counselor kag mga ginikanan nga maghiwat snag meeting agud hambalan ang nasambit nga challenge agud mapunggan ang posible resulta sini ilabi na sa mga kabataan.

Photo from web

Facebook Comments