Beauty Tips for A Beautiful Hair: Banana and Egg

Hi mga iDOL, kumusta? ug maayong adlaw natung tanan. Gimingaw ba mu sa atung pampa-Gwapa tips? Ganahan ba mo munindut ug mo sinaw ang imung buhok sa baratu ug dali nga pamaagi? 1. Kuha ka ug usa ka saging ug usa ka itlog (bisan unsa kadak-a). 2. Lataa ang saging uban sa itlog hangtod nga mamahimung murag paste. 3. E apply kini sa buhok inighuman ug kaligo 20-30 minutos. 4. Was-wasi ug maayo sa limpyo nga tubig nga walay gamit nga shampoo. Ug makita nimo ang epekto inigka human.
Mga iDOL i hope you enjoyed reading and make sure you will follow the correct procedure for a good effect.
Hi iDOL, how’s everyone doing? Have a great day to all of us. Do you miss our Beauty Tips? Do you wish to have a beautiful and shiny hair in a very affordable and easy way? 1. Get one banana and one egg (any size). 2. Mash the banana and egg together until it becomes paste. 3. Apply it on your hair after taking a bath and leave it 20-30 minutes. 4. Rinse it thoroughly with clean water. And you will see the effect after.

Facebook Comments