i Kalami! ‘Byahe Tips’

21

Testingi ang magbyahe nga ikaw ra isa. Kini nga pamaagi makahatag kanimo ug ‘self confidence’ kay mao kini ang panahon nga ikaw makat-on ug paginusara nga
maglakaw-lakaw sa usa ka lugar nga dili ka sweto. Sa sinugdanan medyo maglisod ka nga mobyahe ikaw ra isa, apan kung maanad ka dali ra ang imong paglihok-lihok ug ang unsa ang angay nga buhaton ug bitbiton.

Ania ang pipila nga mga tips kung ikaw mobyahe nga mag-inusara.


01. Palit ug gamay nga ‘back pack’ – matud pa sa mga experto nga mga byahedor, mas
dali ang imong panglihok kung gamay ra ang imong bitbit ‘pack light’.

02. Importante ang ‘extra battery pack or powerbank’ – kini kinahanglanon kaayo labi na sa panahon karon nga sumpay na sa tawo ang iyang cellphone, busa inig ka lowbat niini gikinahanglan nimong kargahan ug kuryente ang imong cellphone. usab kung mawala
ka, dali ra kaayo manawag sa imong mga higala ug magpatudlo kanila kung asa ka
padulong.

03. Gamit ug sunscreen – sa mga lugar nga grabe ka init gikinahanglan nimong
protektahan ang imong panit sa init sa adlaw para di kini masunog.

04. Pagbantay sa oras – Gikinahanglan nga bantayan nimo ang oras labi na ug di ka pa
sinati sa maong lugar. Importante nga ‘on time’ ka labi na sa mga lugar usab nga adunay
mga naka skedyull nga mga byahe sa barko, eroplano, bus ug uban pang mga
masakyan para makaabot ka sa imong padulngan sa saktong oras.

05. Pagdala ug saktong kwarta – bana-banaa nga mosobra ang imong dala nga kwarta
para sa imong pagbyahe ug iapil na niini ang mga palitunon labi nga ang imong
pagkaon ug estaran nga balay. Mas maayong manobra ang imong dalang kwarta kaysa
magkulang asa man ka mangutang!

Hinaut pa nga natabangan kamo sa gamayng giya kung ikaw molaag o di kaha
mobyahe sa isa ka lugar nga di nimo sinati ug nagbyahe ka nga nag inusara.

Source: https://www.facebook.com/99.1iFMCDO/

Facebook Comments

From Advertisers