i Kalami! ‘Earthquake Safety Tips’

Usahay sa atoang kataranta, dili na ta kabalo kung unsay atoang buhaton labi
na ug panahon nga adunay linog. Di na ta kabalo sa sunod natong buhaton
labi na ug mapalong na ang kuriente ug mongit-ngit na ang palibot. Busa
adunay mga tips ug mga pamaagi nga kinahanglan buhaton sa panahon nga
moabot niining maong trahedya.

01. Gikinahanglan nga adunay parte sa inyong balay nga pulido pagkatrabaho
aron didto motago kung adunay linog.

02. Kinahanglan nga adunay mga tinaguan nga mga pagkaon susama sa
canned goods, first aid kit, 3 ka galon nga tubig mainom ug kung pwede mag
adam ug face mask.


03. Kung maglinog na, hupo, tago sa ilalom sa lamesa nga lig-on ug pabilin
niining dapita.

04. Puyo sa sulod sa balay hangtud nga mahuman ang pagtay-og sa linog ug
hulati nga luwas na nga mogawas sa balay.

05. Palayo usab sa mga dagkong gambalay labi na ug magsugod na ug tay-og
ang linog.

Source: www.nationalgeographic.com
Image credit: Remate

Facebook Comments