Patagna Ko i?

26

Gusto ba nimong mahibaloan ang imong kapalaran karong bulana? Kini giya lamang mga idol, timan-e? nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag ampo plus swerte equals kalampusan sa kinabuhi. Ania na ang mogiya kanimo idol…

iFM Horoscope (February 9, 2019 – Saturday)


ARIES – Nindot gyud kanunay nga madungog nato ang atong pangalan human sa dugay nga paghulat. Ang pagkahibalo nga aduna kitay madawat sa atong pagbisita o makuha na nato ang atensyon nga atong gihulat maoy makahatag kanato ug katinoan kung unsa ang sunod natong lakang. Sa susamang higayon ang mga bitoon ang nagatawag usab karon sa imong pangalan. Andam na kini nga mohatag kanimo ug espesyal nga pagtagad.

TAURUS – Ang paminaw nga aduna kay nahibaloan nga usa ka sitwasyon ang nabutang sa kawalay siguro mamahimong klaro kaayo kanimo karon. Apan, mas mamahimo pang komplikado ang maong sitwasyon kung imo kining biyaan. Bation nimo karon nga maglisud ka sa maong butang, kini tungod kay sobra ra kaayo ang atensyon nga imong gihatag ngadto niini. Salig lang nga matuman nimo ang imong responsibilidad ug posibleng masulbad ra ang tanan.

GEMINI – Aduna kay makita karon nga usa ka kalamboan. Posible nga kini konektado sa imong pangawarta, nga karong higayona hilabihan lang jud ka ka tutok sa unsa ang mawala sa imo imbis sa kung unsa ang imong makuha. Kung kini man ang paagi aron ikaw magdaginot aron makalikay sa pinansyal nga responsibilidad, ayaw talikdi ang kahigayonan nga makatipid aron mapulian nimo ang unsa man nga mawala.

CANCER – Ang atong pangagpas usahay makaayo apan makadaut usab. Makatabang kini hilabi na kung madasig kita sa pagbuhat ug akyon sa butang nga dugay na natong giplanong buhaton. Makadaut usab kini kung mamahimo kining rason aron mahimo kitang buang sa pagtoo nga sakto ang atong ginuhat ug maoy magpugog kanato sa paghimo ug dugang pang aksyon sa umaabot.

LEO – Posible nga nasayod ka na sa mga limitasyon sa imong palibot ug gibati na nimo ang obligasyon sa pagtabang kanila kung kini imong makita. Hunahunaa nga bisan unsa pa nga pag-aghat kanila dili gihapon kini makausab sa ilang panglantaw. Nakatutok na sila sa ilang mga gitohoan nga butang apan aduna pay higayon nga makita nila ang imong tabang. Hatagi sila sa higayon aron makadiskobrehan ang laing pang butang.

VIRGO – Ang paghunahuna maoy usa ka termino nga nagtumong sa usa ka proseso kung diin hatagan nimo ang imong kaugalingon ug higayon sa pagsulbad sa usa ka problema, hilabi na kung kini klaro na kaayo. Pwede usab nato kining tawagon ug “Eureka Moment, apan ang tinood, ang usa ka tubag moabot tungod kay nakita nato ang usa ka libog nga sitwasyon isip usa ka tinood nga sitwasyon. Pagmatyag lang kanunay.

LIBRA – Adunay kamatooran sa panultihon nga ang kausaban sa mga butang temporaryo lang, apan adunay pag-usab nga permanente na. Posible nga dili kita makamatikod sa mga kausaban sa atong palibot apan bation ra nato ang epekto niini. Matingala usab kita kung nganong wala kita kapangandam mahitungod niini. makita na nimo karon kung unsa nag papel sa kausaban aron mahitabo ang mas daku pa nga plano.

SCORPIO – Ayaw tuguti nga ang pagduhaduha mahimong kahadlok, halibi na kung makabantay ka nga adunay bikil nga panagsinultiay ang imong masinati. Sulayi lang sa pagtutok sa mga butang nga imong kayang buhaton. Posible usab nga hukman ka sa uban, ang imong abilidad ug ang imong kakayahan. Apan kung sila mismo dili usab makahatag sa imong mga gikinahanglan, ang tanan dili problema.

SAGITTARIUS – Ang inspirasyon dili kinahanglan nga magikan gyud sa imong kaugalingon, apan usa ka lisud nga butang ang pagpangita ug paagi aron hatagan ug kadasig ang imong kalibotan. Makita nimo karon nga ang pakighinabi sa ubang tawo ang makahatag kanimo sa mga posibilidad sa nindot nga kalamboan, adunay usa ka tawo usab karon nga mag-aghat kanimo sa paghimo ug isog nga lakang.

CAPRICORN – Kanunay makahatag kanato ug nindot nga paminaw kung makadungog kita sa panultihong “tan-awa lang ang hayag nga parte sa mga sitwasyon”. Posible nga ang tono lang sa pagkasulti maoy hinungdan nga makuha ang atong atensyon sa gitohoan natong negatibo o dili ba positibo nga sitwasyon. Mao kini ang hinungdan nga ang pagtan-aw lang sa hayag nga bahin mao ang makahatag kanto ug paagi aron makahimo kita ug positibo nga lakang.

AQUARIUS – Dili nimo bation karon ang kaikag sa pakighinabi sa ubang tawo, hilabi na kung sila ang nagdala sa negatibo nga mga butang. Ang kagool, matud pa, kanunay gyud nga mangita ug kauban busa dili na kinahanglan alang kanimo nga maapektuhan sa uban ug dapat nga kanunay ka lang positibo. Hinoon, kung adunay nagkinahanglan sa imong panabang, tabangi sila, apan likayi ang pagpaminaw sa tanan nilang negatibo nga enerherya.

PISCES – Ang imong lahi nga pamaagi sa pagpakatawa maoy mamahimong kahayag sa kalibotan sa uban, labi na kung kini parte sa imong pamilya. Usa ka koneksyon tali kanimo ug sa usa ka batang membro sa imong pamilya ang mas molawom pa karon. Kini posible tungod sa inyong pagsinabtanay. Kung aduna kay higayon nga aghaton ang usa ka batan-on sa paghimo ug mga mamugnaon nga butang, posible nga kini ang pinaka nindot nga tabang nga imong mahimo.

Source: proastro.com

Facebook Comments

From Advertisers