i Kalami! ‘Estudyante Tips’

32

iDOL! aduna ka bay estudyante? kumusta ang iyang pageskwela ug pagtuon?
aniay pipila ka mga giya para sa mga estudyante aron makat-on…

01. Isulat sa papel ang mga leksyon dili sa laptops o di kaha sa smartphones –
Ang aktwal nga pagsulat sa mga notes sa papel o notebook mas makatabang ug
makapagana sa huna-huna sa estudyante ug makatabang kini nga matiman-an
sa estudyante ang iyang gisulat nga notes kompara nga type kini pinaagi sa
lapotop o di kaha smartphones.


02. Dili kinahanglan ang highlighters – Ipagana lang ang active recal sa usa ka
estudyante. Kinahanglan nga testingan sa usa ka bata ang iyang kaugalingon
nga gamiton ang iyang memorya para timan-an ang iyang mga leksyon nga
nasulat anang adlawa.

03. Pagtoun kauban ang grupo – Mas maayo nga magtuon kauban ang grupo
para mapakusog niini ang gitawag nga ‘Social Teamwork Skills”. Apan
siguraduha nga ang mga kauban ga grupo nga estudyante maktabang sa
pagpursige sa pagtoon.

04. Ayaw pag multi task – Ipalayo sa ang mga smartphones ug uban pang
gamit nga makadisturbo sa pagtoon para maka pokos sa pagtoon.

05. Ang chewing gum – matud pa sa pagtoon nga dakong ikatabang ang
pagusap-usap sa chewing gum sa pagtuon kay kini makahatag ug pokos sa
pagtoon.

Source: ph.theasianparent.com
Image Credit: Twitter

Facebook Comments

From Advertisers