i Kalami! ‘Family Tips’

15

Ang mga ginikanan walay laing gustong mahitabo sa ilang pamilya kung dili ang mamahimong lig-on ang ilang pamilya. Ania`y pipila ka tips para mamahimong magmalampuson ang gusto nimo sa imong kinabuhi…


01. Paminawa ang mga anak – Dili bout pasabot nga kung ginikanan ka ikaw lang ang pirming paminawon. Dili maayong puro atoang kaugalingon ang atoang hunahunaon iapil usab ang kaayuhan sa mga anak.

02. Tagae ug bili ang ilang gibati – Kung gipaminaw nimo ang imong mga anak ayaw pud kalimti nga tagaan ug bili ang ilang mga gibati. Kung dili nato hunahunaon ang ilang gibati, basin mao pa kini ang hinungdan nga mapalayo ka sa imong mga anak ug hinungdan nga mahatagan ug gulana ang inyong relasyon.

03. Ipabati kanila ang imong gugma – Usa ka sayon nga pagestorya nga “Lab nimo sila” usa na kadong tabang para mas molig-on pa ang inyong pagpanaguban isip usa ka pamilya.

04. Tu-e ang pagsalig sa anak – Usahay dili kita mopabor sa mga desesyon sa mga anak labi na sa ilang mga gustong mahitabo sa kinabuhi. Mas maayo nga tudloan nato atoang kaugalingon nga mosalig kanila.

05. Makigbonding sa mga anak – Mas maayo ang pagpakigdula sa ilaha aron mas mo doul ang ilang kaugalingon kanimo.

iDOL! daghan pang mga pamaagi ug tips para mapalig-on ninyo ang inyong pamilya labi na ang relasyon ninyo sa inyong mga anak. Bisitahi lang ang site nga makita sa ubos nga bahin niini nga mga tips…
Source: http://pilipinomirror.com/
Image credit: Freepik

Facebook Comments