i Kalami! ‘Health Tips’

25

MAKAAYO ni dili lang sa imong pang-adlaw adlaw apan lakip na sa imong panglawas, kon sakto ang imong tulog.

Matawag ning healthy sleeping habit nga maayong nga sleep hygiene.

Ania ang pipila ka mga mamahimong nimong mabuhat aron mas taas ang imong tulog matag gabii.

1. Sunda ang schedule sa pagkatulog nimo, pagmata bisan paman sa weekends. Pinaagi
niini mak­atabang kini nga ma-regulate ang imong body clock ug ma­katabang usab kini
nga dali ka nga makatulog sa gabii.

2. Pagpraktis og relaxing nga bedtime rituals. Usa sa makapa-relax bag-o matulog kining
pagpawong sa suga aron usab malayo ka sa aktibidad nga makapa-excite nimo, stress ug
uban pa.

3. Kon maglisod kag tulog, ayaw pag-nap, hilabi na sa hapon. Dako’g tabang ang power
nap aron makalahutay ka tibuok adlaw apan kon dili diay ka dali makatulog matag
gabii, mas maayo ning dili ka mo-nap.

4.Pag-exercise kada-adlaw. Makaayo ning pag-ehersisyo sa tulog, bisan og gamay lang
nga exercise. Pag-exercise bisan unsa nga oras sa adlaw apan ayaw nang masakripsiyo
imong tulog.
5. Bana-banaa usab imong kwarto. Kinahanglan nga maayo usab og environment ingon
man hayahay imong katulgan. Kinahanglan nga anaa sa 15-19 degrees celcius ang
gibugnawon sa imong kwarto. Kinahanglan usab nga wala’y saba ang imong higdaanan
aron dili kini makadisturbo sa imong tulog. Kon mamahimo ngit-ngit kini. Tan-awa kon
unsay hinungdan sa saba susama sa hagok sa imong partner. Gamit og itom nga kurtina,
eye cover, ear plugs ug uban pa.

6. Katulog sa komportable nga higdaanan ug unlan. Kinahanglan usab nga komportable
imong higdaan. Anaa ra sa 9-10 ka tuig molungtad ang mga maayo nga katre. Gamit og
komportable nga unlan nga attractive usab sa sa room ingon man wala kini allergens.
(sleepfoundation.org)

Source: https://www.sunstar.com.ph/article/169453
Image credit: The Japan Times

Facebook Comments