i Kalami! ‘Health Tips’

36

Tips para dili malosyang (magkababayat)

01. Lihok-lihok – Ayaw pasagdi nga maglingkod lang tibook hapon, pangita ug pamaagi nga makalakaw-lakaw. Ang paglakaw-lakaw maoy pinaka simpleng pamaagi ug epektibo nga ehersisyo.

02. Pahiyum pirmi bisan dili nimo feel – E greet ang mga kauban sa balay, mga katrabaho ug kung kinsa imong matabo sa dalan. Ang pagpahiyom maoy pinaka simple nga pamaagi pagfacelift.


03. Bantayi ang imong timbang – Ayaw pasagdi nga mobugg-at ang imomng timbang. E mentinar ang imong ideal nga timbang.

04. Ayaw pag inusara – Uban sa mga grupo labi na sa mga higala nga adunay regular nga p[agkita-kita.

05. Bantayi ang imong pinakadako nga organ sa imong lawas (Skin) – Ang panit o skin ang pinakadako nga organ sa imong lawas. Kinahanglan nimo kini siyang atimamanon aron makab-ot nimo ang batan-on nga itsura.Source: masiglangsijuan.wordpress.com
Image credit: DSM

Facebook Comments