i Kalami! ‘Health Tips’

Mga tip para sa paglikay sa bugnaw ug trangkaso sa trabahoan:

01. Sultihi ang mga kawani sa posibleng mga kapeligrohan sa trangkaso ug mga sip-on sa dili pa ang usa ka outbreak.

02. Hangyoa ang mga empleyado nga magpabilin sa balay kung sila masakiton.


03. Pagsul-ob og mga himan nga panalipod aron malikayan ang bugnaw ug flu.

04. Pagpalambo sa maayong panglawas – Hatagi og gibug-aton ang kamahinungdanon sa pagkatulog nga maayo ug ehersisyo aron magpabilin nga himsog ug himsog sa tibuok tingtugnaw.

05. Pagtanyag og mga bakuna sa trabahoan – Laing tip sa paglikay alang sa flu ug ang katugnaw kay ang trabahoan mao ang paghalad sa mga pag-shot sa trangkaso sa opisina.

Source: Healthy Life/pymex.com
Image credit: BIMC Hospital Bali

Facebook Comments