i Kalami! ‘Healthy Hair Tips’

iDol! kung ang imong buhok pirmi ‘expose’ sa init, hangin nga hugaw, abog ug uban pang mga hugaw nga mga butang sa gawas sa panimalay, hayan mamahimong madaut ang ka natural sa imong buhok. Aniay pipila ka mga tips para kanimo idol aron mamahimong himsog ang imong giampingan nga buhok.

01. Ang kalan-on – para sa ‘normal’ nga buhok sa tawomas maayo nga
mokaon ug isda, karneng manok ug mga beans ug kong ang imong buhok ‘dry’
mas maayo mokaon ug utan, brown nga rice, saging, nuts ug vitamin E
capsule. Kung ‘oily’ ang imong buhok mas maayo mokaon usab ug utan ug labi
na ang prutas.

02. Gamit ug ‘Mild Shampoo’ – para sa mga dry ug buhok mas maayo ayaw ug
gamit ug shampoo nga sobra ka isog kay basin mangabugto ang imong buhok.


03. Itlog ang pinaka tsada nga ‘conditioner’ sa buhok – maayo kaayo ang egg yolk sa buhok kay aduna kini fat and proteins nga maoy mahimong moisturizer ug makatang-tang sa mga nanobrang oil sa buhok.

04. Lemon juice ug olive oil – gamit niining lemon juice ug olive oil para matang-tang ang nangatol nimong anit sa ulo.

05. Honey ug olive oil – gamit ug honey ug olive oil para mamaayo ang imong ‘damage hair’ labi na ug nasobrahan ang imong pagkabulad sa init sa adlaw.

Source: www.stylecraze.com
Image credit: tabithajameskraan.co.uk

Facebook Comments