i Kalami! ‘Job Hunting Tips’

Para sa mga nangita ug trabaho ug sa mga bag-uhay lang ni graduar unya nangita ug trabaho, aniay pipila ka mga giya o tips alang kanimo iDOL!

01. Ayaw ug basta-basta moadto sa usa ka kompanya nga gusto nimong aplayan, mas
maayo nga imo sa nga hibaloon ang maong kompanya labi na ang iyang history. Mas
maayo pud nga hibaloon nimo kung aduna ba silay bakanteng trabaho.

02. Kung kahibalo ka sa telephone number sa maong kompanya, mas maayo nga
tawagan nimo sila ug manguta kung aduna ba silay bakanteng Trabaho?


03. Bisitahi ang website sa kompanya ug tan-awa kung aduna ba silay mga bakanteng
trabaho o bag-ong abli nga trabaho.

04. Pwede mangutana sa mga friends, relatives o mga kaila kung aduna silay mga
nahibaloan nga mga bakanteng Trabaho sa ilang mga tagsa-tagsa nga
gipangtrabahuan.

05. Apil sa mga grupo sa social media para makahibalo sa mga pwedeng adtoan nga
adunay mga job interviews.

iDOL! Daghan pang mga mga pamaagi kung unsaon pagpangita ug Trabaho labi na sa mga bag-uhay lang ni graduar ug naglisod kung unsaon pagsugod pagpangita ug trabaho…Bisitahi lang ang site nga nahipatik sa ubos nga bahin niining mga tips o
giya…

Source: https://blog.philjobnet.gov.ph
Image credit: PhilJobNet

Facebook Comments