i Kalami! ‘Life Tips’

14
Image credit: https://www.payh.org

Mga iDOL! kini nga mga giya makatabang ug dako kanimo labi na kun gusto nimong magmalampuson sa kinabuhi…

01. Tutoki ang imong mga pasalig sa kinabuhi ug
kung unsa kini ka importante sa imong kinabuhi.


02. Pangita ang mga kinahanglan mahibaloan sa
kinabuhi. Padayon ang pagkahibalo sa mga butang-
butang, mao kini maghatag ug kalampusan sa
imong kinabuhi.

03. Himoa ang imong panaw nga malipayon kay
kung masobrahan nimo ug seryoso kini, dinhi na
magsugod nga mobug-at ang tanan.

04. Ayaw paghuna-huna ug mga butang nga maoy
mamahimong babag sa imong pangandoy.

05. Gamita ang imong imahinasyon. Mao kini ang
makapahunong sa mga negatibong mga butang.
Kung mamaayo na ang tanan, diri na magsugod ang
pagkapositibo nimo.

Source: www.success.com
Image credit: https://www.payh.org

Facebook Comments