i Kalami! ” Low Vision Tips”

13

Mga iDOL, aduna ka bay nasinatian nga galisod ka na ug basa sa mga balasahon? halos gapiyungon na nimo ang imong mga mata kung ikaw motan-aw sa imong cellphone. iDOL, aniay pipila ka mga tips alang sa mga tawo nga adunay Low Vision.

01. Himoa nga mas hayag ang mga suga sa inyong panimalay.

02. Likayi usab ang pagpamutang ug mga suga nga sobra ka silaw sa
sulod sa panimalay.

03. Pamili ug managkalain-laing kolor nga mga gamit sa sulod sa
panimalay aron maka-angkon ug contrast sa kolor sa sulod sa
panimalay.

04. Gamit ug visions aids susama sa magnifying lens, salamin sa mata ug
uban pa.

05. Gamit ug mga low-vision friendly devices sa imong pang adlaw-
adlaw nga gimbuhaton.

iDOL! Batoki ang low vision! Bisitahi ang inyong Opthalmologist aron
mahibaloan kung unsaon!
Source: Facebook
Image credit: intermountainhealthcare.org

Facebook Comments