i Kalami! ‘Mga Tips para Pagkombate sa Stress’

19

Ang depresyon mopalong sa enerhiya, paglaum ug kadasig hinungdan nga maglisod kag pagbati ug kalipay. Bisan pa dili dali ug sayon ang pagkombate nini apan dili imposible ang pagbuntog niini. Dili ka dali maulian apan pwede nimo sugdan kung unsay anaa ka karon.

01. Palamboa ang relasyon nga adunay suporta – Lisod kini buhaton kung ikaw maginusara, kinahanglan nga makigkita ka sa imong mga amigo o dili kaha amiga ug pakig estorya kanila. Estoryahi sila sa imong gibati karon ug maayo pud nga ikaw makagahin ug panahon nga magsuroy-suroy.

02. Punita ang hagit sa negatibong paghuna-huna – Kung aduna kay depresyon,
makalingkawas ka niini pinaagi sa pagbaton ug positibong pang lantaw sa kinabuhi ug
dawata nga dili ka perpecto.

03. Pagsugod – Kung ikaw adunay depresyon lisod kaayo mobangon sa sayo sa buntag
samot na ang pag ehersisyo. Ang pagehersisyo maoy usa sa dakong makatabang sa usa
ka tawo nga adunay depresyon. Matud pa ang pagehersisyo matag adlaw sa pagtoon sa
mga experto nga ang epekto niani mura pud ug tambal nga anti-depressant.

04. Buhata ang mga butang nga makapalipay kanimo – Himoa ang mga butang nga
makalipay kanimo ug iapil na pud ang healthy lifestyle, ug i-manage ang stress, pagbaton ug maayong buhat ug pagbuhat ug imong kalingawan matag adlaw.

05. Kaon sa mga pagkaon nga mo boost sa imong mood – Kung unsa ang imong gikaon dako ni ug impact sa imong bation. Mas maayo ang balance diet, kaon ug low fat ug
complex carbohydrates, prutas ug utanon.

Source: Sun Star SuperBalita
Image credit: Spectator Health

Facebook Comments