i Kalami! Pamaagi sa pag undang sa pag-inom ug ilimnong makahubog’

34

Aduna ka bay problema sa paginom ug bino? Unsaon nato sila pagtabang?
Unang buhaton kay kinahanglan dawaton sa usa ka tawo nga siya adunay
problema sa inom. Bisan pa man iya kining itago dili jud kini niya matago ug
di niya makontrolar ang iyang pag inom. Ania`y pipila ka mga tips para
matabangan ang usa ka tawo nga alcoholic.

01. Maghatag ug adlaw kung kanus-a jud mo undang ug pag-inom ug bino.
Kinahanglan nga determinado sa paghunong sa pag-inom.

02. Kung sobra na ang bisyo sa pag-inom ug bino basin kinahanglan na nga
isulod ug e admit sa ospital ang pasyente para makuhaan ang withdrawal
symtoms. Adunay tamba,l nga ihatag ang doktor (disulfiram) para makalikay
sa pag inom ug ilimnong makahubog.

03. Pakunulta sa doktor sa atay, kasing-kasing ug utok. Ipatan-aw usab ang
dugo kay basin naay mga organo sa lawas nga nadaut tungod sa ilimnong
makahubog.

04. Magpakunsolta ug magpacounsel para mausab ang panglantaw sa
kinabuhi.

05. Kinahanglan ang usa ka healthy lifestyle, matulog ug sayo ug dili
magbilar-bilar. Mag ehersisyo ug kaon ug masustansyang pagkaon.

Source: www.philstar.com
Picture source credited to: http://www.daily-mail.co.zm

Facebook Comments