i Kalami! ‘Personality Tips’

19

Unsaon mahimong usa ka reponsable nga teenager? Aniay pipila ka mga tips alang kanimo nga usa ka teenager…

01. Ipakita ang imong respeto sa ubang tawo bisan pa man wala ka nila
girespeto. Kining mga tawhana makat-on ra pagabot sa panahon.

02. Ayaw ug tamaki ang ubang tawo – Ayaw paglapas sa mga
tawhanong katungod sa usa ka tawo. Pagpaubos permi ug ayaw kasuko
labi na sa mga lisod nga panahon.

03. Tabang sa uban – Tabang sa ubang tawo, kay ang pagtabang sa
ubang tawo dili kinahanglan nga hatagan mo sila ug butang o kwarta
kung dili giya alang sa ilang kausaban.

Aduna pay daghang mga tips mga idol, labi sa ubang mga teenager
karon nga nakalimot na sa mga maayong pamatasan…Bisitahi lang kini
nga site (wikihow.com)

Source: wikihow.co
Image credit: Save the Children Philippines

Facebook Comments