i Kalami! ‘Personality Tips’

Tips para sa mga batan-on karon…

01. Ayaw kalimte nga palangga ka sa Ginoo – Mao kini ang pinakauna.
Timan-e kini permanente para mabuhat nimo ang mga mosunod nga mga
tips.

02. Ayaw palabi ug rampa – Mga girls, bantayi ang kaugalingon ug ayaw na
ug paabot ug dis-oras sa gabie sa mga kalye. Mga boys, ayaw cgeg
tambay-tambay. Dili mo moansenso sa perming pag-ihap ug tawo nga
molabay sa kalsada.


03. Kung yes, yes gayud – Ayaw pag pabag-o-bag-o sa imong hunahuna.
Ang commitment ay commitment. Wala nakabase sa kung unsa ang imong
mood o trip mo. Pasagdi nga matun-an nimo ang gitawag nga palabra de
honor.

04. Pasagdi nga tabangan ka sa uban – Kung aduna kay problema nga di ko
kabalo kung unsaon pagsulbad, ayaw pagpanuko sa pag doul sa ubang
tawo nga makatabang kanimo.

05. Hibaloa ang imong mga unang buhaton – Isip usa ka batan-on kahibalo
jud ka kung unsa imong una buhaton. Pamilya? Pageskwela?
Boyfriend/Girlfriend, Si Lord? Mga higala o ang imong kaugalingon?Daghan kaayo ang pwede maihatag kanato ang kalibutaun para sa atoang
kaugalingon ug kung dili ta bright ug abtik basin maanod kita sa kalautan.

Source: http://hayagrolc.blogspot.com/
Image credit: GMA Network

Facebook Comments