i Kalami! ‘Relationship Tips’

50

Mga Tips para sa mga anaay karelasyon o di kaha uyab ug maglisod kung unsaon
masolusyunan ang inyong problema isip mag-uyab….kini ang mga tips bag-o ka mohimo ug mga diskarte…

01. Paghuna-huna – Huna-hunaa usa ang imong mga ginasulti sa
imong partner kung dili ba siya masakitan ug kung sa imo kini
niya buhaton, masakitan ka ba kaha?


02. Andama ang kaugalingon – Kung usa ka ka lalaki, lihok isip
usa ka lalaki. Kung nag away mo sa imong partner ug aduna kay nasulti nga dili maayo, lakaw sa ug pabugnawa sa imong ulo ug gibati.

03. Pagdungag ug rason – Paddungag ug rason nga kung nganong nakasulti ka sa imong partner ug dili maayong pulong. Pasabta siya nga nakabalo o nasabtan nimo ang hinungdan nga kung nganong nasakitan nimo siya.

04. Pagsaad – Paghimo ug sakripisyo o effort para kaniya kung gugmahan ka gayud kaniya.

05. Tas-a ang pasensya – Dali ra ang pagpangayo ug pasaylo apan kinahanglan nimo kini nga pamatud-an.Image credit: https://ph.theasianparent.com/tips-sa-magandang-relasyon


Facebook Comments