i Kalami! “Relationship Tips”

Daghang pamaagi mga iDOL ang pwede nimong mahimo aron magpabilin ang inyong relasyon, bisan pa man ug usa kini ka “Long Distance Love Affair”.

01. Technology Is Your Best Friend – Kompara kaniadto ang long-distance relationship sayon na lang tungod sa technolohiya. Daghan na ang mga pamaagi para mamahimong konektado kita sa usag-usa. Busa ayaw ug kalimot nga mokonekta gayud kanunay sa imong minahal sa kinabuhi.

02. Be Committed to the Relationship – Hibaloa gayud nga committed ka ba nianang usa ka tawo bag-o ka mag-usik-usik sa imong oras ug panahon.


03. Set An End Date – Bisan pa man nga naglagyo kamo sa imong partner, paghimo ug usa ka end date. Kung commited kamo sa usag-usa, gikinahanglan gihapon nga mag set kamo ug panahon kung kanus-a kamo nga mag-uban ug magpuyo sa usa ka lugar pag-abot sa saktong panahon.

04. Himo ug buluhaton nga parehas bisan pa man naglagyo kamo – Dili pasabot nga bisan wala kamo nag-uban dili kamo makahimo ug butang nga malingaw kamong duha sa maong panahon. Pwede ninyong dula-on ang usa ka online game nga dungan kamong duha.

05. Himo ug lingaw nga plano – Himoang ritual nga mag-hisgutanay ug mga makalingaw nga mga estoryahan matag adlaw.

Adunay daghan pang mga pamaagi mga iDOL aron mamahimong malig-on ang usa ka relasyon bisan pa man managlagyo kamong duruha.

Source: time.com
Image credit: Time Magazine

Facebook Comments