i Kalami! ‘Relationship Tips’

19

ANG paghikalimot sa usa ka tawo o butang di sayon.Busa, ania ang pipila ka mga
pamaagi aron maminusan o mawala ang imong pagpakabuang.

01. Himoang gawasnon ang imong huna-huna.


02. Palay-i kining tawhana Kon ikaw naggukod sa usa ka tawo o butang, ang imong
pagpaduol niining butanga o tawhana di makaayo kanimo tungod kay di ka
makahuna-huna og lain pang butang gawas kanila.

03. Undangi ang pagpakabuang – Ang pagsige nimo og huna-huna sa usa ka tawo o
butang mopagana nimo sa paghuna-huna niya sa makadaghang higayon.

04. Lingawa imong kaugalingon – Kon dili mawala sa imong paghuna-huna ang usa ka
butang o tawo, lingawa ang imong kaugalingon pinaagi sa pag-distract niini sa laing
mga butang sama sa pag- ehersisyo, pagbasa og nagkalain-laing basahon, paminaw og
kanta, pagtan-aw og salida aron okupado ang imong huna-huna.

05. Buhata ang mga butang nga imong napasagdan – Kon ikaw adunay obsession, wa
kay panahon sa paghuna-huna og lain pang mga butang nga importante sa imong
kinabuhi.

Source: (Tinubdan gikan sa www.wikihow.com/Get-over-an-Obsession / Marjorie Padin
CNU Comm Intern)

Image credit: Faraway Lucy

Facebook Comments
From Advertisers