i Kalami! ‘Safety Tips’

21

MGA PAMAAGI ARON MALIKAYAN ANG SUNOG SA SULOD SA PANIMALAY

1. Ibutang ang numero sa kabomberohan doul sa telepono sa panimalay.


2. Walaon ang kakuyaw sa sunog pinaagi sa maayong pagplamastar sa mga butang sa panimalay. Ilabay ang mga basurang papel ug uban pang basura nga mosiga matag karon ug unya sa sakto nga labayanan.

3. Itago ang posporo layo sa maabot sa mga bata.

4. Regular nga ipakunsulta sa lisensyadong elektrisyan and tanang instolasyon sa kuryente ug ipaayo ang angay nga ayohonon.

5. Ayaw pasubrahi ug saksak ang usa ka saksakan lamang aron malikayan ang “overloading”
6. Ang daot nga “fuse” dili dapat pulihan lang ug bisan unsa nga metal. Kinahanglan kini ilisan ug susamang “fuse”.

7. Ayaw biya-i ang upos sa sigarilyo nga nag-siga. Pwede kini mahulog sa daling musiga nga butang ug maoy hinungdan sa sunog.

8. Kinahanglan ang gamit pang-unang tambal (first-aid kit) daling madala-dala bisan asa.

9. Magbuhat ug plano asa ang pweding kaikyasan sa panahon sa sunog sa balay. Kinahanglan ang naplanong agiaanan sa pagikyas luwas ug walay mga babag. Dapat mahibaloan sa tanan membro sa panimalay ang maong plano.

10. Magplano ug duha ka gawasanan labina sa kwarto pangkatulog. Siguradohon nga ang mga pultahan ug bintana dali lang maablihan bisan sa panahon nga ngitngit.

11. Hatagi ug pagtagad ang mga bata labi na ang mga adunay kakulangon sa panglawas.

12. Kung ikaw dunay kakulangon sa pisikal, dapat ang imong kwarto pangkatulog nahimutang sa unang andana sa balay ug doul sa gawasan sa sunog.

Source: https://sites.google.com/
Image credit: Philippine Star

Facebook Comments