i Kalami! ‘Tips para sa Pasko’

Karong Pasko makagasto jud kita ug dako tungod sa atoang mga ipanghatag nga mga regalo ug sa atong mga pagpalit ug mga rekados para sa Noche Buena. Aniay pipila ka mga giya para makadaginot o maka save karong umaabot Pasko…

01. Hibaloa ang kung pila jud ang imong budget sa kada tawo nga tagaan nimo ug regalo
para di ka makurat nga nanobra na diay ang imong nagasto.

02. Imbes mahalon nga mga regalo ang ihatag, mas maayo pud ang mga personalized gifts ang ihatag, susama sa handmade Christmas Cards ug Home baked Cookies.


03. Pwede ang mga daan nga mga magazine ang iputos sa mga regalo paramaka save ug
eco friendly pa.

04. Sa pagpalit para sa Noche BUena items, isagol-sagol ang mga leading brands ug mas
barato nga mga brands para maka save.

Source: news.abs-cbn.com
Image credit: http://21stcenturyassociationblog.blogspot.comFacebook Comments