iFM Comfort Room; July 6, 2017

72

You can’t please everyone.
Ang importante malaya ka dahil nagpakatotoo ka at mas maganda ‘yong minamahal ka kung sino at ano ka talaga.
— Abangan ang kwento ni Lesli na ipinadala ng kanyang kaibigang si Lea. Ngayong hapon sa IFMCR kasama si Maggy.

Facebook Comments