Patagna Ko i?

22

Gusto ba nimong mahibaloan ang imong kapalaran karong bulana? Kini 
giya lamang mga idol, timan-e? nga gikinahanglan ug kakugi, 
pagpaningkamot, pag ampo plus swerte equals kalampusan sa kinabuhi. 
Ania na ang mogiya kanimo idol.

iFM Horoscope (January 04 2019 Friday)


ARIES – Ang kalangitan karon nag ingon nga ikaw posible nga dali ra
sa pag-ambak sa usa ka konklusyon. Lisod ni siya nga kahimtang labi na ug
walay igong kapasigaran ang imong himoon nga desesyon nga sukwahi sa
imong gituohan. Dilikado kini alang kanimo busa hulat ug sigurado nga
inpormasyon ug moabutay na kini.

TAURUS – Na konsiderar na ba nimo nga ikaw ang mamahimong
mopadagan sa tibuok kalibutan? Himoon usa nimo ang imong mga
kaugalingon nga kagustuhan ug mahitabo ayha ang ubang tawo. Lisod ang
moduminar sa tibook kalibutan apan sayon ra ang pagdominar sa imong
kaugalingon kalibutan bisan pa kung unsang orasa nimo buhaton.

GEMINI – Kung nagtoo ka nga nga makabenepisyo ka pag himo ug lakang
bisang hadlok ug lisod sa kadugayan mamahimo kana ng komportable niini.
Sa imong tan-aw sa una murag hadlok apan mamahimo ka nga mas
responsable sa maong lakang. Sa imong gibuhat nga lakang wa nimo
damha nga niabot ka niining mga puntuha apan karong nimo mapalig-on ang
imong pagsalig sa imong kaugalingon.

CANCER – Ang imong mga pagpaningkamot karon giduyugan pud ug
tabang sa imong mga minahal. Apan gusto nimo ug kasiguruhan nga kung
unsa ang imong gitanum mao imong anihon pagabot sa panahon. Huna-huna
usab ang imong mga nahimo nga kaayuhan para sa uban. Kini nga maayong
buluhatan nimo mobalik kanimo sa daling panahon, busa paabuta.

LEO – Kita nagdahom ug kaayuhan sa atong mga nangahimo pag abot sa
panahon ug makita nato ang kaayuhan sa atong mga kakugi. Makakita ka ug
mga solusyon sa imong mga gustong mahitabo ug mga maayong pamaagi
kung maningkamot ka lang. Karon makita nimo ang resulta sa imong lawom
nga pagpaningkamot kay nakita nimo ang mga kinahanglan buhaton para
mahitabo ang imong mga plano.

VIRGO – Siguro daghan ang imong mga mamahimong pangutana kung di ka
mo pokos sa usa ka butang nga gusto nimong mahitabo. Bisan ang
kamatuoran makapangutana gihapon ka kung ngano. Ang importante nga
imo kining pasagdan ug dili nimo pansinon ug disiplinaha ang imong
kaugalingon mahitungod nini. Sa imong mga himoong mga lihok kada ang-
ang mawala ang imong mga wala masabti kung ang imong mga lakang
maayong napahimutang.

LIBRA – Ang atong paghatag ug usa ka paghukom sa usa ka tawo dali ra
kaayo mokaylap. Mas dali jud ang panghitabo labi na ug makita kini siya sa
social media, dali ra mabiay-biay sa ubang makakita sa posting niini. Apan
ang gusto ug respeto mamahimo gihapon nimong makuha. Gikinahanglan ug
pagrespeto sa ubang tawo para makuha pud nimo ang ilang respeto diha
kanimo.

SCORPIO – Ang pagsalig nimo sa imong kaugalingon ug ka abtik maoy
maghatag kanimo sa imong mga kalampusan. Makatabo ka ug mga
oportunidad kung ikaw adunay positibo nga panglantaw. Kining
pagkapositibo nimo dakog ikatabang sa imong mga gibati ug mga gihuna-
huna labi na ang mga butaung nga dali makaapekto kanimo.

SAGITTARIUS – Human niining adlawa mamahimong mahanaw ang imong
mga gipangsulti apan marelax ka na labi na sa imong pakigestorya ug
pagpahayag sa imong kaugalingon. Relax ug paningkamote nga di magasto
kaayo nimo ang imong mga kusog kay moabutay ang surpresa sa imong
kinabuhi nga maghatag kanimo ug kaayuhan ug sa tawo nga imong gidani
nga mosalig kanimo.

CAPRICORN – Siguro wa ka nanag-iya ug isa ka bola nga crystal apan dili
makatarunganon usab nga magdahum nga ang ubang tawo adunay ilaha
niini. Bisan pa man dili sila sigurado sa ilang nakita sa imong kaugmaon,
salig sa imong kaugalingon nga adunay kaayuhan nga moabot kanimo. Ang
pagkahadlok ug kabalaka sa mga mahitabo kanimo dili kini makatabang
kanimo busa rela ka lang.

AQUARIUS – Kung dili matuman ang gusto nimo nga paspas nga naay
maayong mahitabo sa imong plano maoy makapahigawad kanimo. Labi na
ug nagsalig ka sa ubang tawo nga motabang kanimo. Apan kinahanglan nga
magmapasalamaton ka kanila kay sila nihatag sa ilang tabang kanimo ug
sila makatabang usab sa mga sunod nga gimbuhaton.

PISCES – Ang usa ka way klaro nga kasinatian makahimo ug maayong
oportunidad kanimo. Kung unsa man ang imong ginahimo karon mas maayo
kung aduna kay kauban o partner niini. Ang inyong mga ideya maoy
maghimo kaninyo nga mas makasaligan ug mas lig-on ug mao kini
maghatag kaninyo ug maayong partnership labi na ug magkasinabot mo.

Source: proastro.com

 

Facebook Comments

From Advertisers