Patagna Ko i?

iDol! gusto ba nimong mahibaluan ang imong Kapalaran karong bulana? Kini giya lamang mga idol, timan-e! nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag-ampo plus swerte equals imong kalampusan. Ug ania na ang mo giya kanimo idol…

iFM CDO Horoscope (January 14, 2019 Monday)

ARIES – Sa imong plano karon kinahanglan ka nga manukad para mas taas imong maabot sa bisan unsang pamaagi. Pinaagi niini motaas ang imong mga gipangandoy sa imong gustong mahitabo. Tungod sa imong pagpaningkamot ug pagtuo mawala ang imong mga kahadlok nga mo padayon sa imong mga gustong buhaton.


TAURUS – Usahay di ta sigurado sa paghimo ug kausaban ug nagduha-duha kita kay napugos lang kita sa pagbuhat niini. Sa atoang panan-aw di insakto ang panahon nga atoang buhaton ang mga butang nga gidasig ka sa paghimo. Bisan aduna kay gustong mahitabo sa umalabot nga panahon, imo ra nga maaghat ang imong kaugalingon sa pagabot sa saktong panahon. Apan ang mga nagtuklod kanimo karon mao kini ang makadugang sa imong kusog busa lihok na.

GEMINI – Adunay usa ka tawo nga nanginahanglan sa imong tabang ug pag giya, mga tambag base sa imong kaalam. Ayaw ug kombinseha ang imong kaugalingon nga ma hatag nimo kining tanan, kay imo silang gi kuhaan sa ilang katungod nga maghuna-huna sa ilang kaugalingon. Apan ayaw ug idalo ang imong tabang, kay kung ang tawo nanginahanglan niini, mangayo jud kini sila sa imong tabang.

CANCER – Usa ka sitwasyon karon ang imong gihuna-huna nga mopachada kini pag abot sa panahon. Ikaw usab nakakita ug bintaha nga ipadayon ang imong mga naandan nga gabuhaton kaysa moambak ka sa mga bag-o na usab nga mga plano nga di maghatag kanimo ug kasiguruhan. Apan pagabot sa panahon mausab ra ang imong panan-aw ug mapulihan kinig pagkapositibo kaysa way klaro.

LEO – Ikaw napahinumduman sa daghang pamaagi nga di nimo mapahimuot ang tanang tawo sa tanang panahon. Bisan pag gikapoy ka karon, ang imong mga nabuhat gikinahanglan gihapon ug pagaprobar sa kadaghanan. Karon aduna kay pagkatutukan sa imong buluhaton para mahimoot kini. Tan-aw sa salamin ug makita nimo kining tawhana.

VIRGO – Klarohun nimo karon kabahin na sa mga rason nga di pagtabang sa usa ka sitwasyon  para molugway kini pataas. Kay ikaw naadad sa mga naandang gimbuhaton nga mao kini ang imong baruganan. Ang imong kinahanglan buhaton karon nga mo tutuk gayud sa mga ginagmayng maayo nga resulta tungod sa mga ginagmay nimong gibuhat apan sigurado kini.

LIBRA – Ang kausaban dili nagikan sa usa ka hulhog lamang. Kini usa ka proseso nga imong ganahang makita hangtud kini mahuman. Bisan adunay mga butang nga imong gibaylo niini para sa kabag-uhan apan kininahanglan ang imong pagsalig nga ang kausaban di pa gyud kini kompleto sa pagka karon. Sa maong rason, sayop nga ikaw motuo nga kining mga ginahimo nimo karon mao na ang resulta. Tagae ug panahon ang proseso para makita nimo ang tinud-anay nga resulta ug benepisyo sa maong pag-aghat lamang.

SCORPIO – Ang usa ka mahigugmaon nga panglihok maka surpresa kini sa usa ka tawo nga espesyal nimo ug usab maka konekta kini sa mahimong gugma. Tingali ikaw adunay kausaban sa imong gugma sa laing pamaagi ug nagpakita kini ug kadasig nga wa nabantayan sa usa katawo nga soud nimo. Kini makabukas ug bag-ong oportonidad nga nagpadayon pa nga sarado sa pagka karon, busa maayo kini nga balita alang kanimo.

SAGITTARIUS – Kung gibati ka karon ug kapakyasan tungod sa sobrang panahon ug oras ang gikinahanglan sa usa ka plano o di ba kaha proyekto nga molampos, kini karon gakinahanglan ug pasensya ug pagkamatugtanon para masulbad.  Imbes nga mo tutuk sa problema, tan-awa kini sa laing pamaagi samtang ikaw imong ginabahin imong oras. Basin pwede nga moaksyon ka ug laing ideya nga wa nagamit samtang ikaw nagpaabot sa saktong panahon.

CAPRICORN –  Ang pagkakomportable ug siguridad nga gipaabot wa diha bisan pa man sa imong mga pagpaningkamot. Bisan pa ug gamiton nimo ang laing tawo di kini mo saler. Wala kay laing mahimo kung dili maglahi o di kaha magpabilin ug kung unsa ang proseso para ang imong giplano. Nahimo na nimo ang imong parte ug panahon na usab nga laing tawo na ang mopadayon sa paghimo. Pasensya lang ug tagae ug tsansa ang uban.

AQUARIUS – Ikaw ang mas dako ug papel karon sa inyong grupo apan tagae ug panahon nga makita kung unsa pud ilang nabuhat. Ug makita usab nimo ang mga reponsibilidad nga giabaga karon unta. Madescobrehan nimo karon ang nga mas daghan ang imong natrabaho karon kaysa sa uban. Wala man unta ka gi obliga sa pagbuhat niini ug maobliga usab ang imong pagsakripisyo ug makompromiso ang imong damgo para sa uban nga di nila mapasalamatan. Kung mobiya ka kanila mao pud kining panahona nga ayha ra ka nila matagaan ug bili.

PISCES – Usahay dili nato mabantayan ang atong kaugalingon kung mopagawas kita sa atong gibati ug gusto natong pasagdan nalang kitang mag-inusara. Adunay gyud mga panahon nga mas pilion natong mag-inusara sa atong kalibotan, ug mao kini ang rason nga usahay ang uban tawo magtoo nga dili nato sila gusto, usa ka sayop nga panahom. Kini nga kalibotan nga imong gusto karon maoy makahatag ug distansya sa usa ka tawo nga gusto unta nimo nga mamahimong sood.

Source: proastro.com

 

Facebook Comments