Patagna Ko i?

14

Gusto ba nimong mahibaloan ang imong kapalaran karong bulana? Kini giya
lamang mga idol, timan-e? nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag
ampo plus swerte equals kalampusan sa kinabuhi. Ania na ang mogiya kanimo
idol…

iFM Horoscope – July 11, 2019 (Thursday)


ARIES – Dili na nimo maagwanta ug niabot na ang panahon nga imong masulti ang
imong mga gipanghuna-huna bisan pa man sa kang kinsa nga imong gustong sultihan. Mas maayo kung mapagawas pud nato ang atoang mga kaligotgot sa mga tawo nga suod nato. Apan pagbantay lang kay basin masobrahan pud nimo ug pagawas sa imong gibati.

TAURUS – Gidakoan nimo ang imong tingog para madunggan ka sa imong
giesturyahan. Makiglalis ang ubang tawo nga wa miangay kanimo kay tungod ikaw man
ang tigpamaba. Mas maayo nga dili ka na makiglalis kanila kay m ao kini ang maghatag
kanimo ug kapakyasan. Testingi ang pagbukas sa imong kaugalingon kung makigestorya
sa uban kay mao kini makapakalma ug makatabang kanimo.

GEMINI – Mabalaka ka karon sa imong mga panalapi. Apan ayaw kabalaka kay gamay
ra kini kompara sa dako nga moabot kanimo nga grasya alang kanimo. Busa ayaw ug kabalaka kay moabot ra ang panahon nga adunay dakong ganti nga naghulat kanimo.

CANCER – Nakabantay ka sa gibati karon sa usa ka tawo ug andam ka nga motabang
bisan pa man naa ka sa halayo. Apan adunay babag ug dili dawaton ang imong tabang
apan naninguha ka nga makatabang gayud. Paabuta nga kung kanus-a sila mamahimong
komportable kanimo ug sa imong tabang nga gihanyag nimo.

LEO – Abi nimo ug parehas ang kanta nga inyong gi ganta sa grupo apan adunay isa nga
nisimang. Apan dali ra ni siya nimo nga mapangitaan ug pamaagi kaung unsa ang
inyong tumong kinahanglan nga ang tanan mao usa ang ilang tumong. Apan
nanginahanglan lang kini ug panahon para masulbad.

VIRGO – Bisan pa man sa imong huna-huna nga masaligan nimo ang isa ka tawo apan
nagduha-duha gihapon ka ug estorya ug sekreto niya. Apan kini nga tawo masaligan ug
naghanyag ug maayong tabang kanimo busa ayaw na pagduda pa. Kining mga tawhana
naghulat lang kanimo sa usa ka panagestroya nga mas lahum pa sa imong mga naagian,
busa ayaw kini ug ipalagpas.

LIBRA – Daghan salida sa telebisyon nga basi ang tema sa wala pagkasinabot.
Mamahimo nato kining kataw-anan kung atong tan-awon kung giunsa sa nagdala ang
iyang papel. Mao kini ang gakahitabo kanimo karon sa imong pagpakighinabi sa ubang
tawo. Basin wala sila kasabot sa imong bout ipasabot. Paminawa sila ug maayo ug ayaw
pagdaghan ug estorya.

SCORPIO – Nasabtan nimo nga wala kay maipakita ug mapamatud-an sa isa ka tawo ug
siya sa kanimo. Walay pangutana ang imong pagkamasaligan ug pagkamaunungon. Bout
pasabot nga pwede nimo pangutan-on kining tawhana sa mga sensitibo ug sekreto nga
mga pangutana. Apan dili ingon ini ka sayon kini nga buhaton, kinahanglan ka ug taas
nga pasensya sa paghimo niini.

SAGITTARIUS – Mahuwasan ka ug malipay sa usa ka butang nga nasulbad nimo deretso.
Nabantayan nimo nga mas maayo ka pa sa imong kauban sa imong pagsulbad sa
problema. Imong giuban ang imong pagkamaayo mo huna-huna ug ang imong
pagkamaayo mangita ug pamaagi maoy nagpahimo nimong kusgan nga indibidual.

CAPRICORN – Preparado nga barugan ang imong kaugalingon apan ayaw pasubrahe ug
hambog kay mamahimo kining away. Sa imong pagtoo kahibalo ka ug aduna kay
mamayong suhestyon. Apan makasugamak ka ug usa ka di maayong pagbinayloay sa
mga pulong busa mamahimong moinit ang panaghigutanay ninyo. Busa magmatngon ka
ug pwede nimong gamitong ang pulong nga kita kaysa ako.

AQUARIUS – Imong nabantayan nga murag wala kay giapil-apil sa imong mga kauban
sa ilang panaghisgot apan ang kamatuoran wala silay masulti diay nga kaayuhan sa
pagkakaron. Mas maayo nga sagupon nimo ang ginaingon nga walay balita nga
maayong balita, kaysa maghuna-huna ug di maayong balita kabahin nimo.

PISCES – Kabalo kita ang kinabuhi murag padayon lang nga kurbang dalan. Busa dili
maayo nga magdali-dali sa imong mga gusto nga mahitabo sa imong kinabuhi. Apan
mas maayo pud nga hagiton nimo ang imong kaugalingon kay adunay dakong ganti
nga naghulat kanimo.

Source: proastro.com

Facebook Comments

From Advertisers