Patagna Ko i?

iDol! gusto ba nimong mahibaluan ang imong Kapalaran karong bulana? .Kini giya
lamang mga idol, timan-e! nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag-ampo plus swerte equals imong kalampusan. Ug ania na ang mo giya kanimo idol…

iFM CDO Horoscope (August 05, 2019 – Monday)

ARIES – Matud pa sa panultihon “History repeats itself”, mabati nimo nga nausab na usab ang mga panghitabo kaniadto apan ayaw kabalaka kay kahibalo ka na ug unsaon kini pagsulbad. Mapasalamaton ka sa maong panghitabo kay mas lig-on na imong baruganan ug pamaagi ning tungura.


TAURUS – Kung ang kamatuoran ang imog giatubang karon dili na kini mausab pa.Dawata ang lkamatuoran ug ayaw kini tagoe kay dili kini malingla sa uban. Kung sayo nimong madawat ang kamatuoran, sayo usab kini mahuman ug masarado.

GEMINI – Adunay limitasyon sa atoang pagtagna sa mga panghitabo. Bisan pa man ug unsaon nato pagpreparar ang tanan dili ug dili gihapon nato masagang ang kamatuoran. Mas maayo nga dawaton nimo kung unsa man ang pwedeng mahitabo kay mamahimo gihapon kining panalaminan pag-abot sa panahon.

CANCER – Sa pagdesider kinahanglan nimo nga balansehon ang mga tawo na doul kanimo ug labina ang tawo nga kaatubang nimo sa salamin.Importante pud nga tan-awon pud nimo ang mga tawo sa imong palibot ug ang ka importante nila human sa imong kaugalingon. Ayaw lang usa pagdali-dali kay basin makalimtan nimo ang imong kaugalingon.

LEO – Dili imposible nga makadawat ug pahimangno gikan sa tawo nga suod nimo ug ang ilang kahibalo dako ug maitabang kanimo. Kini nga tabang mamahimo nimong magamit sa panahon nga maglisod ka usa ka sitwasyon. Kung adunay mohatag ug tabang kanimo ayaw kini ug isalikway dayon, dawata kini kay makatabang kini kanimo.

VIRGO – Ang kalisdanan maoy moabre kanimo sa mga opotunidad sa kinabuhi. Kung gibati nimo karong ang kapilidihan, adunay mamahimong kadaugan ug positibong mahitabo alang kanimo sa unahan. Mapasalamaton ka sa imong mga gipangayo nga niabot diha kanimo bisan pa man nga niagi kag kalisdanan.

LIBRA – Usahay dili ta makapangutana sa mga higayon nga itulod kita sa kaayuhan, labi na ug kini makahimo kanato ug usa ka positibong tawo. Tuguti ang imong kaugalingon nga matukmod didto padulong sa kaayuhan kay kini dako ug ikatabang kanimo ug sa mga naghulat nga kaayuhan pa sa unahan alang lang kanimo.

SCORPIO – Bisan unsaon pa man nato ug lahilahi ug palayo sa uban apan daghan kaayo ta nga nagpuyo aning planetaha. Gusto nimo nga maglahi ug magpalayo sa uban para mahimo nimo ang imong gustong mahitabo nga walay si bisan kiinsang motabang kanimo. Apan gikinahanglan gihapon sa usa ka tawo ang tabang sa iyang isig kaingon para mas dali kining mahuman.

SAGITTARIUS – Mamahimong walay pulos ang mamahimong bation karon tungod kay wala kay tubag ug solusyon sa imong problema. Ang gamay nga pagpintura sa imong problema para mawala dili makasulbad niini kay kinahanglan nimong pangitaon ang kamatuorang tubag. Ang paglantaw sa layo ug paghinay-hinay ug tan-aw niini sa halayo maoy pamaagi para makita nimo ang solusyon sa maong sitwasyon.

CAPRICORN – Kining niabot kanimo nga pagsuway karon maoy makapahunahuna nimo ug lawom. Nasobrahan ra ka mubo ang imong panglantaw niini busa wala nimo nabantayan. Mura kag nagkaon nga dili nimo matabang ug usap. Apan matud pa ang pinakaimportante sa pagkakaron mao ang imong naabtan ug ang imong pangagpas nga moasenso sa kinabuhi.

AQUARIUS – Mas maayo nga tan-awon nato ang usa ka babag sa kinabuhi nga usa ka pagsuway nga mamahimong mapakgang gihapon. Mamahimong pananglitan nga sitwasyon nga nahimong nasulosyunan pagabot sa panahon. Mas kahibalo ka na karon kung unsaon nimo pagbuntog ug pagpangita ug pamaagi kay naagian na nimo kini.

PISCES – Bantayi ang imong mga rason sa imong gisagubag nga lisod ug mga makalilisang nga sitwasyon. Basin isyu lang kini ug tumo-tumo lang nga panghitabo. Apan sa ingon niini nga sitwasyon ug problema, gikinahanglan nimo ang tabang sa uban para makaambak ka sa imong gituohan ug gikahadlokan nga sitwasyon nga maoy makapadugay sa imong mga gimbuhaton.

Source: proastro.com

Facebook Comments