Patagna Ko i?

iDol! gusto ba nimong mahibaluan ang imong Kapalaran karong bulana? .Kini giya
lamang mga idol, timan-e! nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag-ampo plus swerte equals imong kalampusan. Ug ania na ang mo giya kanimo idol…

iFM CDO Horoscope (August 08, 2019 – THURSDAY)

ARIES – Bag-uhay nimo magamit ang imong gituohan sa usa ka sitwasyon, hulati sa
ang saktong mga inpormasyon. Adunay mga kamatuoran nga moabot diha kanimo
nga makapahayag sa imong gihunahuna. Ang imong gituohan mailisan ug maayong
giya sa umaabot nga adlaw.


TAURUS – Kung nagmalampuson kita mas gusto pa nato nga aduna pay dugang niini
labi na ug dali ra kini nimong gibuhat. Gusto nato nga mas lisod pa nga pagsuway
nga maagian tungod sa atong ambisyon. Matud pa bag-o ka modagan sa baguhay
nga pagsuway, paningkamote sa nga makabalo ka molakaw.

GEMINI – Dili nato mahibaloan ang atoang katakos hangtud nga dili nato ubanan sa
kaisog ug pagkugi. Kining duha ka kalidad sa usa ka tawo maoy magtuklod sa usa ka
tawo sa kalampusan. Bisan pa man ug naanad ka na nga adunay kanunayng babag sa
imong kalibutaun apan testingi nga ipalapad pa ang imong pagpaningkamot kay
magbunga kini ug kaayo nga makatabang kanimo.

CANCER – Adunay saktong panahon sa paghatag sa imong kaugalingong ideya para
sa uban. Mamahimong mosipyat ka labi na sa imong maestorya sa ubang tawo basin
pa man maoy hinungdan sa pagkaguba sa inyong relasyon. Adunay saktong panahon
kung kanus-a nimo ipadayag ang imong kaugalingon.

LEO – Sa imong gisagubang nga problema karon, gikinahanglan nimo ang tabang sa
imong mga higala o soud nga higala. Ang pagtinabangay maoy makahatag ug pag-
sad sa usa ka butang. Mao kini makaabre ug laing pwertahan nga maghatag ug
kaayuhan kanimo apil ang mga nitabang kanimo.

VIRGO – Usahay kinahanglan nga permanentehon ang pagabi-abi sa usa ka tawo nga
kinahanglan nimong kombinsihon. Mamahimong makasinabot nato ang usa ka tawo
apan hangtud lamang kini sa mga punto nga mosabot siya. Mamahimo kang
magmadaugon kung makombinse nimo ang usa ka tawo ug anaa kini kanimo karon.
Ihatag kanila ang pabor ug benepisyo kay mao kini ang makapakombinse sa usa ka
tawo.

LIBRA – Nahassle ka karon sa imong nasudlan nga kasabutan, abi nimog makaayo
kini kanimo. Basin sa tan-aw nimo maayo kini sa sinugdanan apan sukwahi ang
nahitabo sa maong kasabutan. Apan ayaw kabalaka kay ang wala pagkasinabot ug
wala pagkabalanse maulian ra pag-abot sa saktong panahon.

SCORPIO – Makahimo ug kagubot ug dili pagsabot sa uban ang pagkagahi sa ulo sa
usa ka tawo. Apan mamahimo kining higiban sa pagkombinse sa ubang tawo ug
ipakita ang imong gustong ipasabot. Kini usa ka pamaagi sa paglatag sa imong mga
nahibaloan ngadto sa ubang tawo para sila motuo ug modawat sa imong
kagustuhan. Apan basin ang imong pamaagi sa pagkombinse sa uban makahatag
hinoon ug kaulit ug kasuko kanila, busa atras sa gamay ug tagae sila ug gamayng
panahon sa pagsabot kanimo.

SAGITTARIUS – Ang pagsuporta sa usa ka plano posibling makatabang kanimo.
Mamahimong dugay pa kining mahitabo, makita ug mahatagan ug bili apan mas
maayo kini kaysa wala. Angay lang nga buhaton kay makipagsabot sa ka grupo labi
na ug gidawa usab sa imong ka grupo ang imong mga suhestyon.

CAPRICORN – Adunay tawo nga posibleng motabang kanimo apan wala nimo kini
bai-baliha. Hinoon dili kini makaapekto kaayo kanimo. Hatagi ug kabugaton ang
imong mga kaalam ug nahibaloan kay mao kini makahatag ug kabug-aton sa imong
posisyon karon ug maghatag usab ug klaro nga hulagway sa umaabot.

AQUARIUS – Kapakyasan ug kagubot sa panghunahuna ang bation nimo sa mga
tawo nga mahilig magbutangbutang ug mangilad para lang makuha nila ang ilang
gusto. Ipakita sa mga tawo nga susama sa nasangpit sa unahan, ang kaayuhan,
kasensiro ug kamatinud-anon ug padayon sa imong gusto nga mahitabo. Himoa kini
karon ug ipadayon kini nga opsyon sa kinabuhi.

PISCES – Ang pagpamuhunan nanginahanglan ug pagbanabana sa mga
panginahanglanon bisan pa man gamay ra ang mamahimong kita. Hinomdumi nga
ang pagpamuhunan dili lang kwarta o pinansyal. Adunay pamuhunan sa kasing-
kasing, gugma, talento ug oras. Kinahanglan usab nimong hibaloon kung unsa ang
imong gihatagan ug atensyon karon. Makabawi ka ba niini? Ang kinahanglan lang
ang kanunay nga pagtoo ug magkamakanunayon.

Source: proastro.com

Facebook Comments