Patagna Ko i?

iDol! gusto ba nimong mahibaluan ang imong Kapalaran karong bulana? Kini giya lamang mga idol, timan-e! nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag-ampo plus swerte equals imong kalampusan. Ug ania na ang mo giya kanimo idol…

iFM CDO Horoscope (August 13, 2019 – Tuesday)

ARIES – Ikonsidera karon ang kalab-as sa kusog sa imong panimalay tungod kay kini adunay daghan nga pwede nimong kapilian. Hinoon dili na nimo kinahanglan pa ang mahal ug gasto nga pamaagi. Igo na ang simple ug makabulohan nga mga butang. Mas pachada usab kung imong iplastar ang imong relasyon tali sa pamilya tungod kay makahatag kini ug maayo nga pundasyon sa imong emosyonal nga kaayo.


TAURUS – Kung duna kay nahunahunaan nga sulosyon apan pakyas kini, ayaw gilayon ug kawala sa paglaum. Mas nindot tingali kung dili na nimo usikan pa ang imong panahon sa pagsulbad sa mga daan ng isyu. Hinoon, paminawa usab ang pagsabot sa uban kung nganong ang imong mga paningkamot wala nakahatag ug insaktong resulta.

GEMINI – Ang kalit nga kausaban sa imong relasyon makahatag kanimo karon ug kabalaka ug kagool. Pwede nga ang imong panglantaw sa gugma ug relasyon sa umaabot maoy makahatag ug kahadlok tali sa pagpalig-on sa imong mga koneksyon. Misyon nimo karon ang pagpangita sa saktong balanse sa imong pagkamasaligan nga tao ug sa imong pagsalig sa uban.

CANCER – Ang pagpakita sa uban sa mga butang nga kaya nimong buhaton makahatag kanimo ug dugang kompyansa. Dili ka man gamhanan apan makahatag ka kanunay ug maayo nga tambag ug pagtabang sa imong opisina. Mas maayo kung ipahibalo nimo ngadto sa uban ang pipila ka mga kahibalo nga gihimo nimong sekreto.

LEO – Undangi una ang imong plano karon ug balik sa sinugdanan. Hinoon, ayaw kataranta ug ayaw kahadlok sa mas dautan pang butang nga posibleng mahitabo. Andan ka karon sa paggamit sa makapanindot nga pagbati nga ihatag kanimo sa bitoon sa imong zodiac. Hinumdumi nga ang pagsugod sa pirmiro maoy makahatag kanimo ug higayon aron makakita sa mga sayop.

VIRGO – Bation nimo karon ang paspas nga pagkausab sa imong personal nga relasyon tali sa pipila ka mga personahe sa imong kalibotan. Hinoon, kini tungod sa mga saad nga gitohoan nimong buhaton sa uabng tawo sa imong palibot. Kung adunay dili mosunod sa ilang mga saad, pakyas sa ilang mga plano, kinahanglan nga masayod sila niini. Ang pagpakahilom nagpasabot lang nga wala silay palabot sa ilang mga obligasyon.

LIBRA – Pahinumduman ka karon sa panultihon nga kinahanglan nimong daygon ang pipila ka tawo sa imong palibot. HInoon klaroha una kung kinsa ang nagkinahanglan niini basi usab sa ilang tagsa-tagsa ka mga paningkamot. Bisan pa man ayaw na ug pagdahum pa sa uban.

SCORPIO – Sa gugma, adunay sekreto nga pagbati, parehas kamo ug gusto ug panghunahuna. Ayaw na dayon paglangan ug lihok na. Kini aron lang usab ikaw mamahmong malipayon sa imong kinabuhi. Padayona usab ang imong planong negosyo nga makatabang kanimo sa aspetong pinansyal.

SAGITTARIUS – Bation nimo karon ang kusog nga higayon aron usbon ang naandan na nimong inadlaw nga aktibidadis nga dili na epiktibo. Hinoon, ang pagbati kung asa ka magsugod gumikan sa daghan nimong mga ideya ang kinahanglan una nimong klarohon. Apan siguraduha lang ang paglikay sa mga sobra.

CAPRICORN – Ang imong pagkapositibo dali lang mawala kung adunay molabtik kanimo ug estorya nga makatandog sa imong pagkasensitibo. Dili nimo gusto karon ang mga pagsaway ug negatibong pwersa sa imong kalibotan. Hinoon, ang paghatag higayon nga dautan sa uban ang imong pagbati usa ka walay hinungdan nga sitwasyon. Biya-i gilayon kini ug pangita ug paagi sa pagpasaka sa imong garbo aron mamahimong mas malipayon ang imong kalibotan.

AQUARIUS – Ang tanan adunay katungod sa ilang kaugalingong opinyon, apan wala kini nagpasabot nga dapat gyud kitang maminaw niini. Ang masulti sa uban posible nga makatandog sa mga sensitibo natong pagbati. Apan ang pagbaton ug bukas nga utok ug kasingkasing makahatag ug dakung tabang kanimo aron batokan nga mga negatibong kusog sa imong palibot.

PISCES – Klaroha ang imong huna-huna karon kung unsa ang imong gusto ug unsaon nimo pagtabang sa imong isig ka ingon. Ang imong bitoon adunay impluwensya sa mga grupo ug sa katawhan sa palibot, busa makahatag kini ug kusog kanimo sa pag-apil sa imong mga higala sa imong plano ngadto sa kalampusan. Makatabang usab kini kanimo sa pagsulti sa sakto kung aduna kay makitang sayop, ayaw kahadlok kung malain sila kanimo.

Source: proastro.com

Facebook Comments