Patagna Ko i?

24

Gusto ba nimong mahibaloan ang imong kapalaran karong bulana? Kini
giya lamang mga idol, timan-e? nga gikinahanglan ug kakugi,
pagpaningkamot, pag ampo plus swerte equals kalampusan sa kinabuhi.
Ania na ang mogiya kanimo
idol…

iFM Horoscope – September 12, 2019 – Thursday)


ARIES – Usahay di na nato kinahanglan pang isa-isahon para kita masabtan
sa uban. Nangong buhaton man nato kini nga lakang nga nasabtan man ta
sa ubang tawo. Apan ayaw ug too usab deretso sa mga tawo nga nagsulti
niini kanimo. Kung nanginahanglan pa ug kamatuoran ang tanan nimong
gipanghimo, buhata kini para masayod pa ang uban.

TAURUS – Bisan pa man sa atong pagkugi dili nato madani ang ubang
tawo. Halos mahimo na nato ang tanan apan dili nato mapalipay ang uban.
Ayaw ug palabi ug buhat sa mga lisod nga butang para sa kahupayan sa
uban. Atras usa, ug himoa ang mga butang nga para sa imong kaugaling
kahupayan.

GEMINI – Dako ang kalahian sa pagbuhat sa mga butang alang sa
kaugalingon kalipay kompara sa pagbuhat sa mga butang para sa kalipay sa
uban. Usahay bantayan kita sa ubang tawo kung nahimo bang malapuson
ang ang ginabuhat para sa uban. Mapugos ka lang pagbuhat sa mga butang
nga kinahanglan nimo ipakita sa uban.

CANCER – Dali ra mosabot ang ubang tawo kanimo labi na ug hisgutan ang
kalisod sa kinabuhi nga imong nahiaguman karon. Mao usab kini nga
panahon nga makiglambigit pud ang uban sa imong nasinati tungod kay
parehas ang inyong nahiaguman. Apan ipatigbabaw ang pagkapositibo para
matakdan usab ang mga tawo nga nagpalibot kanimo.

LEO – Pagkapositibo ang makapaaghat sa imong kalibutan karon. Mao kini
magtuklod kanimo didto sa maayong destinasyon sa kinabuhi. Mao kini
maayong dalan sa imong destinasyon kay mao kini ang magbitbit kanimo
ug mopalayo sa imong mga dili maayong naandan.
VIRGO – Usahay makahimamat kita sa sa mga websites nga adunay mga
hulagway nga nagpahiyom kanato. Usahay didto kita mangayo ug tabang
sa atong mga pangutana sa kinabuhi kanila ug makadawat usab kita ug
peke nga resulta gikan kanila. Para mas makakuha kag maayong resulta ug
pagsalig, saligi mismo sa imong kaugalingon kay mao ra kini makatabang
kanimo.

LIBRA – Bisan pa man ug adunay mga panghitabo sa imong kaagi sa
kinabuhi nga wala pa mahatagan ug tukmang kasulbaran, dili bout pasabot
nga dili nimo makab-ot ang kalampusan sa unahan. Panahon nga sirad-an
ang natapos na nga panghitabo ug ayaw na ug pukos niini. Padayon sa
unahan kay mao kini mamahimo nimong sumbanan sa imong mga
pagasenso sa kinabuhi.

SCORPIO – Lisod ipakita nga adunay sayop ang usa ka butang labi na ug
imposible kini nga kabuton. Murag maglisod ka ug pagpamatoud karong
panahona sa usa ka butang labi na kay adunay mga tawo nga nagpaabot sa
resulta niini. Apan mas nakita nimo ang kalapusan sa imong pagabuhaton
karon kaysa posibilidad nga dili kini makab-ot.

SAGITTARIUS – Adunay dili kaayo klaro alang kanimo sa mga gimbuhaton
sa imong kinabuhi karon isip usa ka partner. Bisan pa man ug klaro na
kanimo ang mga panghitabo sa unahan apan adunay mga butang nga wala
nabutyag diha kanimo. Maayo kay adunay mga pamaagi nga imong
nahibalon para masulbad ang mga panghitabo ug dili na nimo kinahanglan
utingkayon pa ang mga panghitabo.kanimo.

CAPRICORN – Adunay mga panghitabo sa imong kinabuhi karon nga
kinahanglan usbon ug sugdan sa sinugdanan. Mas gibati man gud nimo nga
mas kusgan kini karon ug mas epektibo kini nga lakang. Ang permanenteng
pagkayud sa usa ka butang ug paghatag ug panahon maoy makapausab ug
makahatag ug maayong resulta kompara sa mga nanglabay nga imong mga
ginahimo. Dili ka magproblema kung padayon lang ang imong taas nga
pangandoy sa kinabuhi.

AQUARIUS – Ang imong pagkamasusihon ang imong pinakamaayong
kalidad sa imong pagkatawo. Nagsugod kini niadtong gamay ka pa ug mas
nipachada pa kini karong panahona. Mao kini ang imong kalidad nga
makatabang nimo sa panahon aron dali nimo masulbad ang mga
panghitabo sa umaabot.

PISCES – May kasiguraduhan ka ba nga nakita na nimo ang imong
kaugalingon sa saktong panahon ug sa saktong oras? Gibati nimo nga
adunay kay taming nga pwersa nga maoy nagpangga kanimo ug nagalima.
Nagkinahanglan ka usab ug kahilom sa kinabuhi para makita nimo kini nga
pwersa karon ug mapakusog pa.

Source: proastro.com

Facebook Comments