Patagna Ko i?

24
Tamsi Supsup, iFM 99.1 CDO

iDol! gusto ba nimong mahibaluan ang imong
Kapalaran karong bulana? Kini giya lamang mga
idol, timan-e! nga gikinahanglan ug kakugi,
pagpaningkamot, pag-ampo plus swerte equals
imong kalampusan. Ug ania na ang mo giya kanimo
idol…

iFM CDO Horoscope (October 08, 2019 – Tuesday)


ARIES – Bation nimo karon nga epiktibo ang
panultihon nga karon na o ayaw nalang sa usa ka
sitwasyon. Motoo ka nga dapat hulatan nimo o
magpakita ka sa pagkontra niini apan ang hunahuna
nga maghimo ka gilayon ug aksyon may kalabotan
niini usa ka kusog nga pwersa alang kanimo. Posible
nga mao kini ang paagi sa mga bitoon aron itulod ka
sa pagbuhat ug aksyon. Panahon na kini sa
pasensya.

TAURUS – Ang pagtanggal nimo sa imong
kaugalingon gikan sa komportable nimo nga
sitwasyon ang bation nimo isip usa ka importante
nga buhaton karon. Bation nimo kung unsa ka daku
ang imong makuha nga kaayo kung buhaton nimo
kini, ang siguridad, ug kagawasan sa pagbuhat niini
ang magpasulabi kanimo.

GEMINI – Adunay sitwasyon karon nga gawas na sa
imong mga kamot. Apan kini nga hitabo ang
makatabang lang kanimo aron maamguhan nimo
kung asa ra kutob ang mga butang nga kaya nimong
buhaton. Kinahanglan magbuhat pa ka ug mas
daghan pa. Dugangan pa nimo ang imong mga
paningkamot.

CANCER – Posible nga mabutang ka karon sa usa ka
sitwasyon diin usa lang ka temporaryo nga ayuda
ang mahitabo. Apan kini nga hitabo makahatag
kanimo ug pagsabaot nga adunay mga butang nga
posible usab nga molungtad, taliwas sa imong
gitohoan.

LEO – Sayod kita kung gaan lamang ang dalan nga
atong ginasunod, kini tungod kay mas dali ang
atong paminaw sa pagsunod sa pipila ka mga
pamaagi niini. Apan kung sa kalit lamang adunay
uban tawo nga magdumili sa pagsunod sa naandan
na, kanunay nga atakihon kini sya imbis nga daygon.
VIRGO – Ang panultihon nga “elephant in the room”
nagpasabot sa kamotooran nga adunay butang nga
kinahanglan na nimong atimanon. Daghan ang
kanunay nga maglikay niini gumikan kay dili nila
gusto nga mamahimong responsable sa paghimo sa
kalit nga kausaban nga makabikil sa uban. Hinoon
kanunay man usab nga adunay laing tawo nga
mangamot sa paghimo sa maong kausaban.

LIBRA – Ang mga pulong nga “wala nay panahon
para mobalik pa” ang makahatag kanato ug tumang
kaikag. Bisan pa man nga sa imong kabahin dili
kaayo nimo kini bation, aduna kanunay gigikanan sa
imong mga kaikag ug maghatag kini kanimo ug
inspirasyon. Saligi ang imong gibati kung sakto kini
ug kung asa ang imong direksyon. Kung aduna man
gani pagduhaduha, laomi nga dinalian lang kini.

SCORPIO – Ang kanunay nga pagdasig nimo sa
imong kaugalingon sa paglantaw sa hayag nga bahin
nagpasabot lang nga adunay ngitngit nga dapit sa
imong kinabuhi. Bation paman gani nato ang lahi
nga kakampante sa atong paminaw sa mga negatibo
nga butang. Nagtooo kita nga ginahatagan nato ug
pabor ang atong kaugalingon sa pagtoo nga adunay
posible nga mosipyat sa atong kanunay nga mga
plano.

SAGITTARIUS – Dali lang nato makuha ang mga
opinyon. Opinyon nga naggagikan kanato ug
opinyon nga gikan sa uban tawo nga kanunay
andam mohatag ngadto kanato. Bisan pa man nga
katungod sa uban ang paghatag sa ilang opinyon,
aduna kitay katungod sa pagsalikway niini. Aduna
kay plano karon o ideya nga posibleng makahatag
kanimo ug dakung kompyansa ug paghatag bili sa
imong kaugalingon.

CAPRICORN – Walay dautan sa pag-amuma sa
pagbati nga garbo sa tanang panahon. Hilabi na
gyud karon. Ang imong pagtoo sakto, kini bisan pa
man nga aduna kay dakung sagubangon nga
problema. Kung dili nimo makita kung kinsa ug
unsa ang ilang suporta nganha kanimo, pwes
makaklaro na nimo karon.

AQUARIUS – Usa ka parte sa imong kalibotan ang
mamahimong pareha sa dulang “charades”.
Mahatagan ka karon ug hanap nga mga rason ug
gusto nila nga makasukli ka ug nindot nga tubag
may kalabot niini. Sa kadugayan bation nimo nga
mas daghan pa ang pangutana kompara sa tubag.

PISCES – Kung adunay pay usa o duha ka tawo sa
imong kalibutan ang nasayod sa imong mga
nasayran, dili sila magdali dali ug saway kanimo.
Tungod kini kay ginabase lang nila ang ilang mga
pagsaway sa gamayng impormasyon nga ilang
nakuha may kalabitan kanimo.

Source: proastro.com

Facebook Comments