Patagna Ko i?

26

iDol! gusto ba nimong mahibaluan ang imong Kapalaran karong bulana? Kini giya lamang mga idol, timan-e! nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag-ampo plus swerte equals imong kalampusan. Ug ania na ang mo giya kanimo idol…

iFM CDO Horoscope (October 11, 2019 – Friday)


ARIES – Makabenepisyo ka sa pagdawat sa imong personal nga mga pagbati nga makahatag usab kanimo ug paglantaw sa mga pagbati sa uban. Apan ibutang sa imong hunahuna ang dili sobrang pagpaningkamot sa pagkombinse sa uban nga moanib kanimo. Usa ka importanteng butang ug panaghisgutanan ang kinahanglan nimong atimanon karon. Menosi karon ang sobrang drama sa imong palibot.

TAURUS – Ang kalipay ug kabibo nga imong nagamtaman kauban sa imong mga higala ang makatagbo karon ug problemang pinansyal. Hinoon, dili ka pabor sa pagpugong sa kalipay nga base sa sobrang pag-gasto, dali usab ikaw makakita ug pamaagi nga malingaw ug malipay ang tanan nga dili moagi sa sobrang pag-gamit sa kwarta. Ang pag hatag panahon kauban ang ubang tawo makahatag kanimo ug pag-amgo nga dili na kinahanglan pang mogasto.

GEMINI – Bation nimo karon ang pagtabang sa usa ka tawo gumikan sa isyu may kalabotan sa gahum, kini imo man o sa uban. Hinoon, pahinumduman ka karon nga adunay kinutuban kung asa taman nimo pwedeng dal-on ang personal nga sitwasyon sa uban sa bisan unsang panaghisgut. Kung gusto nimo nga mamahimong driver, ang pagkamapasalamaton ug masinabtanon maoy imong ipasulabi aron makab-ot nimo ang imong mga damgo.

CANCER – Usa ka simple nga pangutana ang moresulta karon sa panagsukliay ug panagbingkil may kalabutan sa imong pagpamugos nga sakto ang imong mga detalye. Hinoon, ang paghatag ug bili niini makahatag lamang ug kagubot busa anagyan lang nga imon kining hatagan ug igong panahon aron motin-aw. Posible nga, ang imong gitohoan nga tinood sakto diay.

LEO – Ang imong gibati nga sigurado na karon mamahimong mabutang sa walay kasigurohan. Bation nimo karon ang panagsangka sa kahiladman sa imong pagbati nga maghatag kanimo ug panahon aron timbang timbangon kung lig-on ba ang imong pagtago sa imong mga pagduda ug kahadlok. Ipabilin ang imong pagkapositibo pinaagi sa pagpangayo ug panabang sa imong mga higala. Ug labaw sa tanan, pagbaton ug pagkatinood sa tanang panahon.

VIRGO – Ang pagpili sa pagpakahilum kung bation nimo ang pagpagawas sa imong hunahuna mamahimong usa ka saktong desisyon. Hinoon, ayaw pagtago sa imong emosyon sulod sa dugay nga panahon. Adunay nindot nga benepisyo kung ikaw mohatag ug igong panahon sa imong kaugalingon, kini labi na gyud kung gusto kang istorbuhon sa sa uban. Kung gusto nimong anaa ka kanunay para sa uban, pilia ang imong mga gustong isulti ug mamahimong sensitibo kanunay.

LIBRA – Panglimbasog pa gayod sa tunghaan ug negosyohan. Gamita ang maayong paagi pagpangita’g kuwarta aron ka moasenso.Adunay mga sitwasyon nga makahimo kanatong mausisahon hilabi na kung kini dili nato kanunay makita. Daghan ang mga tawo nga maayo kaayong motago sa ilang gibati ug posible nga ikaw kini alang sa ubang mga mata karon.

SCORPIO – Pag-abtik sa mga pagnegosyo ug pagtrabaho. Ayaw pag usik og tiyempo sa wala’y hinungdang suliran sa gugma. Sa sukmagay pag-maigmat. Ang gamay nga pagbantay ug pagmatngon ang gikinahanglan nimo karong panahona sa parte sa imong kalibotan. Bisan pa man nga hinoon dili ikaw ang klase nga sobra mosalig sa mga sitwasyon, mas nindot usab kung paubsan nimo ang lebel sa imong kompyansa nga kanunay nimong ginapakita niini.

SAGITTARIUS – Ipahayag ang gitagoang suliran ngadto sa imong pinangga. Paminaw usab sa maayong tambag sa negosyo ug trabaho. Panahon usab karon nga atimanon nimo ang usa ka butang nga klaro kaayo sa imong panan-aw. Tungod niini ayaw na palabi sa paglantaw sa halayong kaugmaon, sud-unga na lang una ang naa sa imong atubangan ug pagmatngon sa tanang panahon.

CAPRICORN – Kalipay sa pinuy-anan, negosyo ug trabaho ang mahitabo. Susiha ang imong mga utang bayranan ug importanteng pagkabutang Sa labni pahilayo, ug ayaw pagkumpyansa sa imong palibot. Apila usab ang mga isyu may kalabotan sa imong pamilya karon, kini tungod kay bation nimo ang usa ka emosyonal nga kabalaka, posible kini nga gikan sa imong kagustuhan nga motabanag sa imong pamilya. Ang gamay nga pagtabang usa na ka daku nga kalipay alang sa uban.

AQUARIUS – Ipakita ang talagsaong abilidad sa tanan nimong buhat. Ayaw pagtinapol sa imong mga buhat sa pinuy-anan. Ayaw usab patonto sa mga tawo nga hilig mangutang sa imong palibot. Hinumdumi, ang sobra nga pagtabang usahay makabutang kanimo sa alanganin nga posisyon. Kanunay lang ibutang sa imong hunahuna nga madiskubre nimo ang imong pinaka maayo nga kaugalingon kung tininood ang uban ug tinood usab ang imong pagatabang kanila.

PISCES – Ang imong pinakadaku nga kapakyasan magsumikad karon sa wala nimo pagkab-ot sa imong ambisyon nga gilibutan sa problema sa kwarta. Ang pagrebelde batok niini, makahimo lang sa sitwasyon nga mas gubot. Hinoon, aduna kapay higayon nga ayohon kini ug makakita kapa ug pamaagi aron mamahimong plastar ang tanan. Padayona lang ang imong pagdesiplina sa kaugalingon.

Source: proastro.com

 

Facebook Comments