Patagna Ko i?

32

iDOL! gusto ba nimong mahibaluan ang imong
Kapalaran karong bulana? Kini giya lamang mga idol,
timan-e! nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot,
pag-ampo plus swerte equals imong kalampusan. Ug
ania na ang mo giya kanimo idol…

iFM CDO Horoscope (October 19, 2019 – Saturday)


ARIES – Usa ka babae nga nagpangidaron ug 105 years
old gipangutana kung unsay angayan niyang usbon nga
panghitabo sa iyang kinabuhi kung posible ni. Ni tubag
kini nga mas maayo daw nga unta daghan siya ug sayop
sa iyang kinabuhi. Kini nga tubag makapahugyaw
gayud. Apan ang atong tan-aw sa kasaypanan nga
babag sa atong kinabuhi. Kining mga kasaypanan maoy
mag tabang kanato nga kita motubo nga mas maayong
tawo.

TAURUS – Kanang tawo nga ang mituo nga tanan
posible murag mahimong kataw-anan sa uban. Di na
kinahanglan nga maghuna-huna pa kitag lawom para
mahibaloan nato ang atoang abilidad. Usahay dali
kaayo nato buhian ang mga ideya nga sa atoang tan-aw
dili maayo ug makatabang kanato. Apan kung ang uban
mi uswag ug mi asenso sa maong pamaagi, posible nga
kita pud.

GEMINI – Usahay adunay mga butang nga maklaro
kaayo nato sa sukwahi nga panglantaw. Dili pasabot
nga dili katoohan atong nakit-an. Murag kanang
nakakita ta ug usa ka insekto nga hadlok kaayog istsura
ilalom sa magnifying glass. Ipananglitan kini sa
panghitabo karon sa imong kinabuhi. Kung gidawat
nimo ang posibilidad nga maklaro nimo kini nga
sitwasyon, makatabang kini kanimo nga dili ka
mahadlok niini.

CANCER – Ang usa sa mga maayong benepisyo sa
pagkabot sa kalampusan mao ang pagpakanaa sa wala
kanato. Tanang sagul para molapos anaa na ug makita
nato apan kinahanglan natong hibaloon ug buhaton
ang unsa man ang kinahanglang buhaton. Anaa kanimo
ang tanan para himoon nimo ang imong kalibutan nga
katingalahan.
LEO – Ang tubig modagayday jud dito padulong sa wala
kaayo makababag nga lugar. Likayan niini ang mga
agiana nga adunay daghang pagsuway. Ingon ani
gihapon kita, usahay likayan ang lisod nga agianan apan
mas maayo daw nga suwayan ang lisod nga dalan kay
mas dako ang atoang maangkon kung atoa kining
sulayan. Makaangkon ka ug kalipay kung suwayan ang
mga wala pa naagian nga mga dalan sa kinabuhi.

VIRGO – Ang kadasig sobra ka gamhanan sa daghang
pamaagi. Makatabang sa pagporsegue labi na sa mga
kauban sa trabaho nga nawad-an sa kadasig apan
epektibo pud kini para mawad-an ug kadasig ang uban.
Busa, ipahibalo lang ang imong mga gusto ug katuyoan
aron masabtan ka sa kadaghanan. Palamboa sa kini
ayha ipakita ang imong mga panglantaw.

LIBRA – Gikinahanglan nimo karon ang mas dakong
espasyo para ka makaginhawa. Basin aduna kay
daghang sige ug gahuna-hunaon apan gipasagdan kini
nimo nga maoy mohimo sa iyang kaugalingong
kasulbaran. Ayaw tagae ug bili uug atensyon kining mga
butang nga dili na nimo kaya. Pasagdi ang mga butang
nga mamahimo niyang bantayan ang iyang
kaugalingon.

SCORPIO – Daghan unta ang mga positibong butang ug
panghitabo karon diha kanimo kung wala lang ka ni
tutok sa mga negatibong panghuna-huna. Didto
pagpukos sa mga butang nga positibo ug mao kini ang
maayong panglantaw para di na kaayo ta maghuna-
huna pa ug laing butang. Kung tinood man kini, ayaw
ug kahadlok pagsuway sa mga kinahang buhaton.

SAGITTARIUS – Nakalibog kanimo ang imong nakita
apan diay makatabang kinig dako kanimo. Kung imo
lang kining utingkayon ug sakto nga pamaagi sa
pagkonsidirar iniini, dili lang ka makakat-on niining
butanga apan makatabang pa kini kanimo. Tan-awa ug
aghata imong kaugalingon kung unsay nakalibog
kanimo ug tagae ug dugang atensyon.

CAPRICORN – Adunay dili nimo masabtan sa imong
kaugalingon mahitungod na sa usa ka problema nga
dugay na nimong gihambin. Bisan pa man sa imong
pagpaningkamot nga masulbad kini, pakyas gihapon ka.
Testingi kini ug ilabay sa kahanginan ug tan-awa kung
unsaon niini pag-usab ug diri nimo mabati ang
katagbawan. Bout pasabot nga, pangitaan nimo ug
sukwahi nga pamaagi para makalingkawas ka niini nga
sitwasyon, ayaw ug kabalaka bisan pa man ug dili ka
masabtan sa uban sa imong gihimo

AQUARIUS – Daghan ang kapaingnan kung magtumo-
tumo ka bisan pa man ug dili ka sigurado sa imong
gihimong aksyon. Apan nakahibalo ka usab sa
padulngan niini tungod sa imong pagpaningkamot sa
kung unsay gusto nimong makab-ot. Bisan pa man sa
kakulang sa imong kahibalo, gipangitaan nimo kini ug
pamaagi kung unsay imo lang makaya. Mao kini ang
panahon nga modapig kanimo ang swerte…

PISCES – Mao kini ang panahon nga imong gibana-bana
kung unsa ug kinsa ang mas maayo alang kanimo.
Imong timbang-timbangon kung kung kinsay mas
importante ang imo bang kwarta o ang imong
relasyon. Kung gugma ang imong gikinahanglan gikan
sa uban, higugmaa una ang imong kaugalingon. Mao
kini ang tukma nga gustong makita sa tawo nga
nahigugma kanimo karon.

Source: proastro.com

Facebook Comments