Patagna Ko i?

iDol! gusto ba nimong mahibaluan ang imong
Kapalaran karong bulana? Kini giya lamang mga idol,
timan-e! nga gikinahanglan ug kakugi,
pagpaningkamot, pag-ampo plus swerte equals imong
kalampusan. Ug ania na ang mo giya kanimo idol…

iFM CDO Horoscope (November 06, 2019 WEDNESDAY)

ARIES – Dali ra makakat-on ang mga bata kung unsaon
pagsakay sa bisikleta labi na ug naay duha ka ligid sa
kilid isip timbang sa bisikleta. Ang ubang bata gadali
ug tuon busa dali ra nila tangtangngon ug makakat-on
dayon. Kung ikaw gikapoy na sa mga limitasyon sa
kinabuhi pwede nimong likayan kini ug tangtangon
kung andam ka na. Apan kung dili ka pa andam nga
mobuhat sa mga butang nga walay mobabag, pwede
kang maghulat ug taas nga panahon apan depende ra
kini kanimo.


TAURUS – Pirmi kita makabantay sa mga babag ug dili
pagtugot maoy mas makatabang sa daghang maayong
rason. Usahay gusto nato nga libre kita ug walay
magbuot kanato sa atoang pagabuhaton. Apan mas
dali nimong himoon ang mga butang kung aduna kitay
sundon nga pamaagi, ayaw na pag pangutana pa ug
kay hapit na nimo makab-ot ang kaayuhan niini.

GEMINI – ‘Mata sa Bola’ nakasabot kita niini nga
panultihon ug mao kini pamagi sa pagtutok gayud sa
atoang mga ginahimo. Apan kung usa ka myembro sa
grupo, kinahanglan ug importante nga bantayan nimo
ang imong grupo ug ang inyong kaatbang labi na ang
ilahang gabuhaton. Ang importante nga makita nimo
ang imong kalampusan sa imong gabuhaton karon.

CANCER – Ang panultihon nga ang pagdawat sa unsay
imong mga nahatag dili na nimo kinahanglanon. Usa
ka sensitibo nga sitwasyon ang anaa karon apan
depende na kini kanimo kung unsaon nimo kini
pagbitbit. Aduna kay mapilian kung unsaon nimo kini
pagbantog, imo ba kining suklan o dawaton na lang.

LEO – Ang imong pagkamatukion maoy imong
pinakakusog nga kalidad karon. Kini adunay daghan
kaayong benepisyo diha sa imong kinabuhi. Apan
karong panahuna mao kini makahatag kanimo ug
kalibog sa imong paghuna-huna. Buhata ang imong
pagkamatukion kay kinahanglan nimong pulihan ang
imong nasinati nga pagkahagba karon.

VIRGO – Ang pamati nga wala masabtan sa uban dali ra
nimo mahibaloan. Kahibalo usab kita nga dili kita
makita ang atong kaayuhan sa ubang tawo. Kung gibati
nimo kini karon, paningkamot nga maplastar nimo ang
imong mga gustong mahitabo. Ang usa ka plano nga
gabiyo-biyo lang ug walay kalamboan mamahimong
mapangitaan na ug kasulbaran.

LIBRA – Usahay makatuo kita nga ang panahon nato
kaniadto puno sa kamingaw. Nganong kanunay man
nato kini mamatikdan. kay usahay ang mga nahitabo
kaniadto murag parehas sa mga panghitabo karon
kanimo labi kay konektado kini ug ug labi na ang mga
leksyon niini. Basin ang imong kinabuhi kaniadto
nanginahanglan ug atensyon karon.

SCORPIO – Unsay rason nga gipangga man nimo ang
pagkanegatibo. Sayun ra nimo sa pagdawat sa proseso
sa kabaguhan ug pagbantay sa dili maayong resulta
niini. Apan kung tan-awon nimo kini sa dako nga
hulagway ang imong ginabuhat niini mamahimong
walay pulos. Ang imong walay klaro nga gibati karon
mamahimong temporaryo lamang.

SAGITTARIUS – Walay mamugos kanimo kung dili ka
motoo sa ubang panglantaw. Ang ginabuhat nila karon
para kini sa imong kaayuhan apan ang desesyon
magdepende gihapon kanimo. Bantayi jud kanunay nga
adunay klase sa indibidual nga maayo kaayo moilad
kanimo para makuha nila ang imong atensyun.
Nagsalig sila nga mas maayo pa sila nimo apan ang
wala nila nahibaloan nga mas maayo ka pa kanila.

CAPCRICORN – Matud pa sa panultihon nga ang mga
maayong butuang daw gikan sa gamay nga putos.
Daghan ang mo uyon ug daghan pud ang dili mouyon.
Apan dili pasabot nga ang tanan nimong dakong
pagpaningkamot magbunga ug dakong kaayuhan. Busa
kinahanglan nga abrehan nato ang atoang mga mata
sa mga butang nga atoang desesyunan.

AQUARIUS – Aduna ka nay ideya karon sa imong tan-
aw sa usa ka tawo. Apan kinahanglan nga modistansya
sa ka niini kabahin na sa imong ideya ug tan-awa kung
unsay mamahimong reaksyon sa maong tawo diha
kanimo. Basin nasayop ka lang sa imong tan-aw sa usa
ka tawo busa kinahanglan nimo kining estoryahon ang
maong tawo ayha nimo mahibaloan kung kinsa kini
siya.

PISCES – Sa dulang chess, pwede kaunon o ipiton sa
pawn ang king o di ba kaha ang queen kung maayo
lang kini pagkaposesyon. Ang ubang mangdulaay sa
chess walay salig sa maong karakter, apan ang matuod
makahimo kinig maayong strategiya sa dula. Ang
imong lakang nga himoon karon siguro walay bili
alang kanimo labi na ug nagsalig ka sa imong kakusog
ug kasikat. Hinay-hinay nga pagsabot maoy maghatag
ug maayong resulta diha sa imong mga lakang.

Source: proastro.com

Facebook Comments