Patagna Ko i?

33

Gusto ba nimong mahibaloan ang imong kapalaran karong bulana? Kini
giya lamang mga idol, timan-e? nga gikinahanglan ug kakugi,
pagpaningkamot, pag ampo plus swerte equals kalampusan sa kinabuhi.
Ania na ang mogiya kanimo idol…

iFM CDO Horoscope (November 19, 2019 – TUESDAY)


ARIES – Matud pa ang ka gwapa o kawapo maoy paginterpreter nato sa atoang kaugalingon. Pero ang hustisya? Ang tanan adunay ideya kung unsay maayo ug dili maayo. Ang imong ideya karon maoy gihagit nga puhon mausab kini ug mamahimong makatabang kanimo. Ang kamatuoran sa usa ka sitwasyon maklaro na nimo ug mamahimong bation nimo ang pagkainsperado, pagsalig ug siguridad.

TAURUS – Unsay kasamok nga nahitabo? Mao kini ang kasagara nga ipangutana sa usa ka tawo kung adunay problema bisan pa man ug gamay ra kini? Apan mawala atoang kahadlok labi na ug makasinati kita ug kaayuhan. Kung wala ka pa naulian karon sa imong gibati, maulian ka na ug moabot na kini sa dili madugay.

GEMINI – Usahay ang kabalaka magpabili pa gihapon mentras wala pa nahitabo ang usa ka lig-on nga kaayuhan. Ang usa ka gamay nga kausaban maoy maghatag kanato ug kahadlok kay basin dili mao ang mamahimong resulta niini. Ayaw pagtuguti nga adunay kausaban nga mahitabo sa imong kinabuhi tungod lamang sa kahadlok.

CANCER – Kung managhap kita nga walay pagpaningkamot mahitabong wala gayud kita`y makab-ot. Adunay daghan nga kamatuoran nga anaa sa imong atubangan karon apan mamahimong usa ka hagit kanimo ug unsaon nimo kini sila pagkonekta sa usag-
usa. Apan kung kulang ka sa imong pagapaningkamot sigurado nga mamahimong lisod ang sayun nga pamaagi. Kinahanglan aduna jud kay proweba, kay kanang imong panaghap maoy matuklod nimo sa pagkaalaot.

LEO – Kung klaro para kanimo ang imong gustong kabuton malimtan nimo ang ubang pamaagi. Didto ra ka kanunay mopokos sa maong usa ka butang nga imong naandan ug  gituohang makahupay kanimo. Mao na kini ang panahon karon nga mabinantayon ka sa mga opsyon nga naghulat diha kanimo. Basin aduna kini rason nga maayo alang kanimo.
VIRGO – E considerar kuno ang ka walay kasiguruhan nga imong gibati ug mamahimong makadugang pa kini sa imong kalisod karon. Siguro maningkamot ka ug mahagit kung maklaro nimo nga adunay mamahimong kalamboan pa sa unahan. Mao kini ang nahimong resulta sa imong pagtoo nga walay laing pamaagi bisan pa man ug dili nimo gusto. Apan motaas ra ang imong lebel sa pagtoo ug maghatag kini ug usa ka panglantaw nga mamahimong makapakunhod ug sa imong walay klaro nga kaugmaon. Busa usba ang imong mga pamaagi ug sulayi ang ubang pang opsyon nga mohaom sa imong mga gusto.

LIBRA – Ang gahimoon ba nga kakugi sa usa katawo aduna bay sukli nga maayong resulta? Bout pasabot ba nga kung ihatag nimo ang tanan kakugi sa usa ka plano, mabayloan ba o makakuha ka ba ug kaayuhan niini ug igo ba kini? Apan kinahanglan nimo nga econsiderar kung wala pud kay gihimo. Kung para kini kanimo, testingi kini ug gahin ug kakugi ug panahon.

SCORPIO – Suportado ka karon sa kalangitan busa ang pangutana kung unsaon nimo pagpokos? Gusto ba nimo nga bitbiton kini nimo sa imong padulngan ug sa imong gusto nga kakusgon? Pagmatinud-anon sa imong mga tubag kay mao kini ang ginahatag karon sa imong kalibutan. Andam na ang mga pwedeng mahitabo padulong sa usa ka lugar nga wala pa nimo naadtuan. Ang hinay nga dagan medyo magkakusog na ug preparaha ang imong kaugalingon kay mopaspas pa kini.

SAGITTARIUS – Ang ginagmay nga kausaban makahimo ug dako sa imong kalibutan karon, hinay-hinay kini nga magdala ug positibong resulta. Dili unta nimo gusto nga adunay usabon apan klaro nga adunay kausaban sa pagutro sa progreso apan ang maayong balita sigurado nga maayo ang mahitabo sa unahan.

CAPRICORN – Sakit ang pagtan-aw ug paghibalo sa kamatuoran apan makatabang kini ug malambuon pa. Magpasalamat ka sa imong pagkahibalo sa kamatuoran kay mao kini maghatag ug kahibalo kanimo ug dili unta negatibo ang panglantaw niini. Hapit na moabot ang kamatuoran ug mao na kini ang panahon nga maklaro na nimo ang tanan.

AQUARIUS – Ang listahan sa imong mga gusto ug mga kinahanglan pwede mausab depende sa mga panghitabo. Bisan pa man ang imong mga nadawat na pwede pa gihapon nimong tan-awon ug pwede usabon. Doul na nga mahitabo ang imong gipaabot nga tabang ug suporta nga dugay na kaayo nimong gihulat-hulatan.

PISCES – Imagina nga kung adunay suspetsuso nga regalo diha sa gawas sa imong pwertahan. Dili na kinahanglan mahibaloan nimo kung kinsa kini gikan o asa apan bation jud nimo ang kahadlok ug pagbudhi. Apan gusto jud nimo kining abrehan, ug sa dihang imong nadiskobrehan nga para jud diay ni kanimo ug mao jud niang imong gikinahanglan. Ang kalangitan karon mohatag kanimo niini, mentras sayo nimo gitagaan sa pagsalig mas sayo ka makabenepisyo niini.

Source: proastro.com

Facebook Comments