Patagna Ko i?

Gusto ba nimong mahibaloan ang imong kapalaran karong bulana? Kini
giya lamang mga idol, timan-e? nga gikinahanglan ug kakugi,
pagpaningkamot, pag ampo plus swerte equals kalampusan sa kinabuhi.
Ania na ang mogiya kanimo idol…

iFM CDO Horoscope (November 21, 2019 – THURSDAY)

ARIES – Kahibalo na kita sa mga rason nga masaligan kini alang sa
atoang mga plano nga adunay kamatuoran. Kahibalo usab kita nga
usahay walay klaro ang atoang mga lakang. Apan ang una nga
linya, nagpasabot lang kini nga gakahitabo sa mga panahon nga
murag wala natay makitang opsyon. Kung magplano ka, gamiti
gamay ug imahinasyon kay mao kini maghatag ug tukmang resulta
nga imong gikinahanglan.


TAURUS – Gamay ra o walay punto sa imong pangutana nga kung
unsaon? kung kahibalo lang unta ka kaniadto sa imong nahibaloan
karon. Kung unsa man ang imong gustong mahitabo, ayaw na ug
kabalaka kay aduna kay abiladad kung unsaon pagkahibalo sa mga
panghitabo ug magamit gayud nimo kini. Ang imong kaagi maoy
nagpalig-on kanimo ug nagpataas sa imong pasensya. Busa pwede
ka mopadayon ug dili na magpanuko pa.

GEMINI – Dili ba kaha kapakyasan ang mahitabo sa pagdawat
aning panultihon nga “with great power, comes great
responsibility?” Makita nimo nga nagkadaghan ang imong
obligasyon ug usab makahibalo nga ang imong gahum
makaimpluwensya niini. Ang kalibutan karon niduyog kanimo ug
saligi nga ang imong suporta sa uban dako ug ikatabang pud
kanimo.

CANCER – Naay ubang abilidad sa ubang tawo nga bation ta nga
utangan kita kanila. Kung nagtoo sila nga aduna kitay tulubagon
kanila, mopilit kini sila kanato nga murag papilit. Pwede ta
motabang kanila apan ayaw ug hunahunaa nga utangan kita kanila.
Pwede ka motabang sa imong isig ka ingon apan tagai kinig
limitasyon.

LEO – Kining dula nga puzzle makalingaw apan pila ka higayon nga
galikayan nimo kini nga dula kay galisod ka ug dili nimo madawat
nga maayo unta ug makatabang kini kanimo. Sa imong pagbalik sa
pasinati na usab sa usa ka lisod ka sitwasyon sa unahan, masabtan
ra ni nimo puhon ug paabuta.

VIRGO – Pagabot sa sunod nga bahin sa estorya ang mga karakter
makadiskobre nga ang usa ka lig-on nga plano mamahimong huyang ug
maningkamot kini sila para maabot nila ang ilang gustong kab-uton.
Susama sa usa ka bahin sa imong kinabuhi karon nga nanobra na ang
imong paningkamot ug wala kini nimo damha. Salig lang nga kini nga
estorya adunay malipayon nga pag-human.

LIBRA – Nanobra ang atoang gakadawatan karon ug nilapas na sa
utlanan. Wala nato na bantayan tungod sa atoang daghan nga
gipanghimo. Ang kalangitan karon nagagiya kanato sa mga pamaagi
nga dili na maglisod-lisod pa nga makab-ot ang gustong resulta. Kini usa
ka pahinumdom para para dili masobrahan ang imong
pagpaningkamot.

SCORPIO – Ang ubang plano mamahimong mahitabo jud sa saktong
lugar nga wala nato damha. Tungod kini kay naanad na kita sa mga
babag sa kinabuhi nga dali na natong tangtangon. Kung wala pa ka
masayod kung asa ka gaituklod nga direksyon mahibaloan ra nimo kini
sa unahan. Tabangan ka sa kalangitan karon tungod sa iyang kaayo,
pagpangga, ug pagsuporta. Tangtanga lang ang imong kahadlok ug
dawata nga kahibalo ka sa paghuman sa imong gustong mahitabo.

SAGITTARIUS – Usahay wala kitay mapilian busa mototok jud kita sa
mga detalye. Kung mopokos ka sa mga gagmayng detalye sa usa ka
plano mamahimong delikado kini. Didto ka motok sa mga dagkong
detalye, para makasugod ka na, ug dili lang lakang ang mahitabo kung
dili pag-ambak gayud.

CAPRICORN – Kung aduna kay kinahanglan nga isulti sa usa ka tawo,
kinhanglan jud kini nga isulti nimo. Kung naa kay pangutana,
ipangutana gayud. Bisan pa man ug kahibalo ka sa imong gustong e sulti
apan magduha-duha ka kung unsay pinakamaayong pamaagi sa pagsulti
niini. Ang mas maayo nga isulti nimo ang kamatuoran para makita nila
ang issue ug masulbad kini.

AQUARIUS – Adunay kasiguruhan ug kaayuhan sa imong plano nga
karon nibalik na sa saktong niyang agianan. Imong nakita nga maayo na
ang iyang dagan ania nga sitwasyon ug didto na siya padulong sa
saktong dereksyon. Imo nang makontrolar ang maong sitwasyon karon,
kini tungod sa imong pakigbisog nga masulbad ang maong sitwasyon.

PISCES – Depende kanimo kung giunsa nimo paghubad ang maong sitwasyon maong positibo ang imong determenasyon karon. Kung ang negatibo nga mga aspeto ug mga panghuna-huna ang imong gipangita, mamahimong negatibo usab ang mamahimong epekto niini diha kanimo. Ayaw kini ug tagae ug panahon nga mahitabo kay dili nimo makab-ot ang maayong oportunidad. Ikaw ang mag igo sa tanang pwedeng mahitabo kanimo kay ikaw man ang mopili ug moatan-aw sa maong sitwasyon.

Source: proastro.com

Facebook Comments