Patagna Ko i?

iDol! gusto ba nimong mahibaluan ang imong Kapalaran karong bulana? Kini giya lamang mga idol ug timan-e! nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag-ampo plus swerte equals imong kalampusan. Ug ania na ang mo giya kanimo idol…

i-FM CDO Horoscope (December 05, 2019 – THURSDAY)

ARIES – Usahay dili ta patas sa pagtratar sa usa ka emosyon. Sa atong padesesyon ug sa pagbuhat ug aksyon usahay makapangutana ang ubang tawo nga way labot ang mga emosyon sa mga estoryahanan. Ang usa ka pasyon nga way emosyon murag usa ka Formula One Car nga way makina.


TAURUS – Ang estorya nga ang tawo murag karnero, murag di maayo ug di balanse. Matud pa ang mga kanero intelehente ug independente, kay kung unsay buhaton sa ubang karnero mosunod ra kini sila. Sa laing bahin ikaw nga usa ka tawo, mamahimong ipadayon ang imong mga gustong mahitabo. Bisan pag maglahi ka o magpabilin kung asa di ka ganahan, adunay tsansa ug maayong rason nga buhaton nimo ang imong gusto.

GEMINI – Matud pa ang mga martial artist makabuslot ug semento pinaagi lang sa ilang tudlo. Tinuod kini kung ikaw sobra nga nkapokos nga makuha nimo kini. Apan karon di na kinahanglan pa ug pokos sa imong mga gabuhaton kay anad ka niini ug walay kausaban nga nahitabo. Apan kung gusto ka nga adunay kausaban nga mahitabo, imo na kining makita ug kinahanglan lang ang pag pokos.

CANCER – Ang imong pagkatawo nagdepende lag sa imong mga kahibalo sa usa ka sitwasyon nga sa imong tan-aw nagkausab na. Isa ka parte nimo nakahibalo ug tan-aw sa isa ka butang apan ang usa ka parte nimo usab di kabalo kung unsaon kini pagpresenta. Busa ang angay nga buhaton nga kinahanglan hinay-hinay lang sa imong mga desesyon para masabtan ka sa uban.

LEO – Halos sa tanang higayon ang pulong nga “kaugalingon” konektado sa mga LEO’s. Ang imong kaayo ug mang-gihatagon maoy imong mga maayong abilidad. Di na nimo kinahanglan pang magpakita o magdrama pa sa imong gustong ipasabot para kini masabtan sa uban kung kinsa ka. Di na pud nimo kinahanglan nga pasalamatan ka sa uban, apan kini imong madawat parte na usab sa imong pagkamaayong tawo.

VIRGO – Ang pagbaton sa walay liko liko ug derecho nga kinaiya ang mahimong makatabang kanimo karong panahona. Ang pagtan-aw usab nimo sa kamatooran sa usa ka sitwasyon maoy makahatag kanimo ug pamaagi aron usbon ang imong kinaiya ngadto sa pagmatngon sa mga butang nga imong gusto karon ug sa umaabot. Nindot karon nga panahon aron magbuhat ka ug bag-ong pamaagi.

LIBRA – Ang pagbaton ug respeto ug pagdayeg usahay nanginahanglan kanato nga musogo ug moyamar. Hinoon dili nato hunahunaon nga kanunay nalang kining duha ka pamaagi moabot gilayon kung atong kinahanglanon. Hinumdumi nga ang pagbarog sa atong pagtoo ang makahatag kanato ug respeto ug pagdayeg busa dinhi nimo masayran nga makakuha ka ug suporta pinaagi niini. 0

SCORPIO – Kabalo kita nga ang sobra sa usa ka butang di maayo. Bisan ang gugma aduna pud kini negatibo nga epekto kung masobrahan. Ang kinaiyahan pirmi jud nangita ug pamaagi nga ma balanse ang tanan. Gikinahanglan nga bantayan nimo ang imong kaugalingon nga di pasobrahan ang mga butan nga imong ginahimo. Kinahanglan nga ikaw ang mokontolar dili ang mga butang-butang sa imong palibot.

SAGITTARIUS – Ang ubang tawo adunay kahibalo sa pagdetek sa usa ka tawo nga adunay problema. Kabalo sila nga ang tawong may problema kay bukas sa mga suhestyon nga wa nila ginabuhat kaniadto. Makapanahon ang mga tawong maru-maru nga mosakay lang sa panahon. Pagbantay niining panahona kay basin naay di maayong mahitabo ug ikaw mabiktima sa mga mosakay lang sa panahon.

CAPRICORN – Pagkapatsada kaayo nga ang atoang mga utok ug huna-huna nga mura ug scoreboard mo kwenta. Apan ang usa nimo nga ginahuna-huna kay gaduha-duha kay basin mosipyat ang imong desesyon. Pero kining pagduha-duha ug kabalaka nimo way mahimong maayo sa imong kinabuhi. Busa mao kini ang imong timan-an nga mahurot lang imong panahon sa pagkabalaka sa usa ka butang o di kaha sa usa ka sitwasyon.

AQUARIUS – Usahay sobra ra kita sa atong mga aksyon sa atoang pagtoo ug sa atoang mga gusto untang mahitabo. Maayo kaayo ta moingon nga di nato kaya ug isa-isahon pa ang mga hinungdan. Gikinahanglan karon ang imong pagsalig sa imong kaugalingon nga ayaw pagtugot nga sa ikaduha lamang ka.

PISCES – Imong napamatud-an karon sa imong mga suspetsoso nga panghitabo sa usa ka tawo tungod sa ilang linihukan. Imong mamahimo nga makita ang ilang limitasyon ug unsaon nimo sila pagdasig, ug ikaw ilang paminawon tungod niini. Apan kini dili maghatag ug kaayuhan sa uban, mas maayong imo silang byaan ug pasagdan kay mamahimong komplikado ang tanan kung imong ipugos imong gusto didto kanila.

Source: proastro.com

Facebook Comments