Patagna Ko i?

26

iDol! gusto ba nimong mahibaluan ang imong Kapalaran karong bulana? Kini giya
lamang mga idol, timan-e! nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag-
ampo plus swerte equals imong kalampusan. Ug ania na ang mo giya kanimo
idol…


iFM CDO Horoscope (December 09, 2019 – Monday)

ARIES – Ang ubang tawo walay salig sa imong mga ideya ug kahibalo apan ang
kalangitan karon nagaduyog kanimo busa ipadayon kini. Makatabang kini kanimo
ug sa ubang tawo labi na sa ilang mga gipangbati. Ang imong pamaagi kay mao
ang imong ginasunod pirmi apan aduna kini usab sakto nga oras ug panahon nga
kinahanglan.

TAURUS – Daghang tawo ang motoo sa panultihon nga “Ang kinabuhi dili
mahitungod sa imong kahibalo kun dili kinsa imong mga nailhan”. Kini nga
panultihon makatabang kanimo susama sa imong mga higala nga makatabang pud
kanimo bisan pa man ug baguhay pa lang nimo sila naila-ila.

GEMINI – Ang kalangitan karon makatabang kanimo sa imong mga gibati karon
nga pagkasensitibo. Kini makatabang ug dako labi na sa imong pagkapositibo sa
kinabuhi ug dali nga pagasenso. Ang imong pagkapositibo makapagaan sa imong
panagestoryaay sa ubang tawo.

CANCER – Ang tawo ang susama kanimo bisan pa man nga ikaw usa ka lider apan
kabalo ka makiguban sa ubang tawo sa ilang mga gusto. Dili nimo gusto supakon
ang gusto sa uban ug paghatag sa imong gustong mahitabo kay kini makahatag ug
kalisdanan ug ka komplikado sa sitwasyon.

LEO – Ang mga tawo nga hilig ug padako ug lawas ug braso mao ray nakasabot sa
‘pagpadako ug lawas nga di mao ang pamaagi’. Dili na maayo pugson ang
pagpadako sa mga braso nga dili na modako pa. Ang pagpalabi sa usa ka butang
nga pagahimoon dili garantiya nga mamahimo kining magmalampuson.
VIRGO – Ang uban makapakita kung unsaon paggamit ang thimble sa usa ka libo
nga pamaagi. Ang uban usab maglisod ug unsaon pagpapilit sa postage stamp ug
maabtan pa ug oras bag-o masulbad. Lisod kung mabutang kita sa ingon ani nga
sitwasyon ug mosangpot pa sa panaglalis. Apan ang pagsabot niini, gikinahanglan
lang ang pagpaminaw sa duha ka angulo ug mao kini maoy makatabang kanimo.

LIBRA – Ang dili unta basehan sa panahon sa atoang pagkatawo ug hangtud kita
mamatay. Kinahanglan unta nga ang sukdanan mao ang pagpainpluensya nato sa
uaban sa atoang maayong binuhatan. Ang kaayuhan nga imong gipakita sa ubang
tawo maoy makaimpluwensya pud kanila nga buhaton ang susamang butang.

SCORPIO – Halos tanang tawo dili gusto magkalisod ug mosugot nga motrabaho
ug 60 ka oras kada semana para makabayad lang sa mga bayronon. Busa ang
kinahanglan nga tukion usa ang mga gimbuhaton para dili magkalisod niini kay
matud pa sa panultihon adunay shortcut para madali ang tanan ug pagasenso.

SAGITTARIUS – Kung di ka ganahan mo kaon sa usa ka kalan-on moapil ka ba sa
lumba sa pagkaon niining pagkaona? Maglisod ka ug himo niini kay unsa tanan dili
man nimo kini gusto. Mura kag nisulod sa lisod nga sitwasyon nga dili nimo gusto.
Ipabuhat nalang nimo kini sa uban nga gusto niini kaysa pugson nimo ang imong
kaugalingon nga walay gusto.

CAPRICORN – Ang parallel nga linya modagan kini nga dili magtabo hangtud sa
hangtud. Bisan usa lang ka gamayng sipyat, mamahimong magtabo kining duha ka
linya. Prehas lang kini sa pakighinabi sa imong isig ka ingon nga kinahanglan nga
usbon ang imong gustong ipasabot nga punto. Kung makaapas siya sa imong
ipasabot dinhi ra kamo magkasinabot.

AQUARIUS – Mosamot ang kalisod tungod sa atoang gusto nga maplastar. Gusto
natong maplastar kita ug protektado sa daghang rason ug mahadlok nga kita
maunhan sa uban. Mamahimo kita usab nga suspetsuso sa mga panghitabo sa
atoang palibot. Ayaw ug kahadlok sa mga positbong panghitabo kay mao kini
maghatag kanimo ug kaplastaran sa kinabuhi.

PISCES – Adunay solusyon nga namugos kanimo sa panahon nga ikaw
nanginahanglan niini. Kung mituo ka niini nga solusyon, sunda kini bisan pa man
doul lang kini sa kamatuoran. Apan ang pagdumili sa pagdawat sa maong
solusyon nga anaa na sa imong atubangan, bout pasabot nga aduna kay
problema. Pahuway sa kadyot ug palayo sa maong sitwasyon para makaamgo ka
sa maong sitwasyon.

Source: proastro.com

Facebook Comments