Patagna Ko i?

13

iDol! gusto ba nimong mahibaluan ang imong Kapalaran karong bulana? Kini giya lamang mga idol, timan-e! nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag-ampo plus swerte equals imong kalampusan. Ug ania na ang mo giya kanimo idol…

iFM CDO Horoscope (FEBRUARY 08, 2020 – SATURDAY)


ARIES – Adunay ideya o plano nimo karon nga patsada kaayo ug gakinahanglan kag makauban sa pagbuhat niini. Apan sa imong tan-aw mas maayo kong ikaw ra ang magbuhat niini ug way kauban kay mas gubot ang imong paghuna-huna kung aduna kay makauban. Mas maayo kung adunay kay kauban kay mas mapagawas ninyo ang mas maayong resulta kung duha kamo.

TAURUS – Ang imong kaabtik sa paghimo ug straktura o di kaha imong gustong buhaton sa usa ka lugar maoy nakahatag karon ug kalibog sa uban.Ang ilang nahibaloan nga deretso ka motrabaho ug di mosunod sa mga pamaagi kay aduna kay rason nga nganong di ka mosunod sa mga insaktong pamaagi. Ang imong proseso lahi sa naandan bisan di kini sayop apan sukwahi sa mga naandan.

GEMINI – Imong gipapahuway  ang imong kaugalingon bisan ganahan ug pagkaukyab niini apan aduna kay imong mga rason kay gusto nimo nga kinihanglan seryoso kini ug ug desiplinado. Kini nga pamaagi nigana na kaniadto ug nakatabang kini kanimo kay imo kining gigusto ug maayo ka niini nga pamaagi.

CANCER – Kung posible nga ipagawas nimo ang mga butang-butang nga sayon bisan galisod ka niini, bantayi nga di nimo patas-an ang imong mga gustong maabot labi na ug adunay laing tao ang kahin niini. Taga-e pud sila ug panahon nga makabenebisyo sa ilang pagkahibalo gikan sa ilang mga na hiaguman. Mahimong magarbuhon kung ang mga tawo sa imong palibot niawat sa imong mga pamaagi.

LEO – Ayaw ug ka taranta sa mga butang nga binuhatan sa uban nga nakapakita ug di maayo nga imahe kanimo karon. Dali ra man gud ka maapktuhan sa mga negatibong butang nga imbes positibo unta. Apan kini nga panghitabo maulian ra pagabot sa insaktog panahon. Gikinahanglan lang nga mahimong magmalipayon ug pagka si-aw pra malimtan ang mga di maayong mga nangagi.


VIRGO – Kita nakahibalo nga ang atoang mga kahago sa trabaho dapat makita pud sa uban ug sa imong parte nagkinahanglan kinig pagdayeg sa uban. Ang mga saktong pagdayeg niini mahitabo dili diha-diha deretso, Apan usab kini imong mga maayong nahimo makadawat ra ug paghupay labi nga ug adunay pag pikpik sa imong abaga sa usa ka tawo.

LIBRA – Kitang tanan mamahimong makasarangon usahay. Ang atoang adlaw-adlaw nga mga nangahimo ug di kaayo makita sa uban kay ordinary lamang kini. Di kini makadawat ug pagdayeg sa uban kay lagi, komon kaayo imong nahimo. Apan kung sa imong tan-aw nga bisan gamay lang kining imong nahimo adunay ubang tawo nga makurat sa imong nahimo.

SCORPIO – Unsay kalainan sa damgo lang ug sa panglantaw nga nga adunay kaayuhan ug mamahimong tinood? Matud pa nga bakak kining tanan kay ang tawo sa sinugdanan pa adunay mga butang nga lisod ug imposible apan sayon ug posible kini sa uban. Ang ubang kalampusan bisan nagagikan lang sa usa ka damgo ug nahimong tinood. Ibutang sa imong huna-huna nga ang imong pagtagad karon ni simang ngadto sa mabintayong dim aka dani.

SAGITTARIUS – Usahay, sa atoang mga panglantaw nga bisan dili atong responsibilidad atoa gihapong buhaton kay nagtoo kita nga mas maayo kita mosulbad niini. Usahay pud atong matan-aw nga ato pang palabwan ang unsay gidahum sa uban, busa pagpreparar na nga buhaton ang tanan para mapamatud-an nga ikaw ang pinakamaayo nga trabahante alang sa maong trabaho.

CAPRICORN – Unsay bout pasabot nimo sa swerte? Atoa kining gikompara nga managsama ra kini sa , pagdaug ug lotto, dakong kwarta nga moabot o di kaha usa ka surpresa kanato. Ang swerte nga gaignon karon sa kalangitan ug kabitoonan nga mamahimo kang positibo gumikan sa imong paginusara. Bout pasabot nga anaa kanimo tanan ang mga kaayuhan karon, Swerte ang tawag niini, gumikan kini sa imong mga pagpaningkamot.

AQUARIUS – Usahay tan-aw nato mura tag wa kakita sa kamatouran tungod sa kagamay lang sa nahimong resulta niini. Tinoud ka sa imong gipaabot nga gipangitang resulta bisan pa man dili dinalian ang imong pagpaabot niini. Lagmit na aduna kay mapaabot nga premyo sa imong pagkamalahutayon.

PISCES – Kabalo ka kung unsa imong gusto nga isulti sa usa ka tawo apan di ka sigurado kung unsaon kini pag estorya kaniya sa maayong pamaagi. Kung unsa ang kamatuoran nahimong way klaro, apan di kini problema kay kinahanglan hinay-hinay lang ug kinahanglan ang imong kasing-kasing ang patrabahuon ug dili ang imong ulo. Kinahanglan nga motuo sa ka sa imong mga nabuhat ayha nimo kini madasigon nga ipahayag.

Source: proastro.com

 

 

 

 

 

Facebook Comments