Patagna Ko i?

Gusto ba nimong mahibaloan ang imong kapalaran karong bulana? Kini giya lamang mga idol, timan-e? nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag ampo plus swerte equals kalampusan sa kinabuhi. Ania na ang mogiya kanimo idol…

iFM Horoscope (February 10 2020 – Monday)

ARIES – Ang pagtan-aw sa usa ka sitwasyon gamit ang imong imahinasyon maoy unang lakang aron matinood kini. Ang ikaduha mao ang pagdawat sa kamatooran nga adunay kinutoban sa mga butang nga mahitabo gamit ang imahinasyon lamang. Mohimo ka karon ug usa ka dakung lakang ngadto sa usa ka butang ug imong tinoon kung posible ba kini.


TAURUSAng paghatag sa imong ideya ngadto sa ubang tawo posibleng moresulta sa ilang dili pagsabot kanimo. Usa kini ka butang nga kanunay gakahitabo sa usa ka Taurus. Kanus-a ba nahitabo nga ang ubang tawo moto-o lang gilayon sa mga pinalahi nga mga hunahuna ug suhestiyon? Ibutang nalang sa imong hunahuna nga daghan ang mga tawo nga wala sa susama nimong lebel ug gikinahanglan nimo ang dugang pang pasensya ug pagka sensetibo.

GEMINIAng pinakauna nga balaud sa pagdala sa usa ka kompanya mao ang pagtoo nga ang tanan imong sayop. Apil na niini ang kapakyasan ug ang kadaugan. Hinoon, makatingala lang usahay nga kung adunay kapakyasan nga mahitabo, dali ra kaayo kita mangita kung kinsa ang atong basulon. Sa laing bahin kung makab-ot usab ang kadaugan, daghan usab ang gustong moangkon niini.

CANCER – Ang kabalaka adunay talagsa-on nga abilidad sa pagdaku kung imo kining mapasagdan. Kung unsa ka daku kita mabalaka, mao usab kadaku sa atong panan-aw ang usa ka isyu, ug ang iyang mga gamot niini mamahimong lig-on sa pagdagan sa panahon. Ang pagputol sa kalig-on sa kabalaka nagkinahanglan kanato nga magool lamang hangtud sa panahon nga makakita na kita ug sulosyon alang niini.

LEO – Makita nimo karon kung unsa ka dili epektibo ug komplikado ang pamaagi sa pagsulbad sa usa ka sitwasyon ang ginabuhat karon sa ka tawo nga imong kaila. Bation nimo ang kaikag sa paghatag sa imong tabang nagdto kanila karon. Ok na unta ang tanan kung dili lang sa imong gibati nga ingon sa kulang sa interes ug suporta ang imong kauban kabahin sa imong tabang

VIRGO – Adunay usa ka butang nga giisip na nimo nga dili importante ug nagtoo kang dili na makatabang kanimo apan maoy mohatag kanimo ug dakung sorpresa. Usa ka gamay lang nga butang sa imong panan-aw ang mamahimong usa diay ka daku ug importante nga kalamboan nga makausab sa imong kinaiya ngadto niini.

LIBRA – Bisan pa man nga adunay parte sa imong kinabuhi karon ang magpakita ug kabalaka ug problema, laomi nga kanunay adunay kahayag sa unahan. Adunay positibo nga butang ang imong makuha sa gakahitabo karon ug dili imposible nga makaginansya ka sa butang nga gitohoan na nimong pakyas. mao kini ang rason nga kinahanglan nimong gamitan ug imahinasyon ang tanang mga kalisud.

SCORPIOBation nimo karon ang kagana sa pag-atiman sa mga butang nga dugay ng naghasol kanimo. Kini pinaagi sa pagsagop sa usa ka mapasalamatong kinaiya nga makuha nimo gikan sa imong kaugalingon dili ba kaha gikan sa uban nga maoy mamahimong sinugdanan sa kausaban sa dagan sa imong kinabuhi. Dili ka obligado nga modawat sa isulti sa uban, hinumdumi nga ikaw pa gihapon ang adunay kontrol sa imong kinabuhi ug kung adunay may mga ali sa imong dalan, mawala ra kini.

SAGITTARIUSAng imong paminaw nga adunay positibong butang nga mahitabo posibleng wala sa lugar, mag-una karon ang imong kaikag. Gibati mo ba karon ang bag-ong panahon nga mosulod sa imong kalibotan? Dili kaha tungod sa mga desisyon nga imong nahimo bag-ohay lang maoy hinungdan nga mawala na kanimo ang mga pagduda nga kaya diay nimong apason ang mga panahon nga nabiyaan ka. Makatabang ang imong mga higala karon apan mas nindot kung ikaw mismo ang molihok aron mamahimong magmalampuson ang imong mga plano.

CAPRICORNKanunay kitang makakita ug rason aron mosaway, mohukom ug moreklamo. Kabalo usab kita nga mas sayon sa uban ang pagtan-aw gikan sa gawas nga bahin ug pag-obserba sa mga butang nga dili mabantayan sa hingtundan. Kung magpakita sa pagsuporta ug pag-apilapil, daku ang posibilidad nga mahimo kining negatibo para sa uban. Mamahimong senstibo sa pagtabang sa uban.

AQUARIUS – Adunay mga benepisyo ang atong pagtugot sa rebeldeng bahin sa atong pagkatawo. Kini hilabi na gayud kung wala na kitay makit-an pang laing paagi ug solusyon sa pagsulbad sa maong sitwasyon. Posible nga mas komportable ang uban nga magpabilin sa ilang naandan na nga paagi, apan mas makita nimo nga mas nindot kung gamiton nimo ang pinalahi nga atake. Makita nimo karon nga adunay usa ka tawo nga mosunod kanimo.

PISCES – Dili gyud nato mahibaloan kung unsa ka layo ang maabtan sa atong mga lihok hilabi na kung kinasing kasing kini. Kung unsa ang atong mga gitoohan posible nga makahatag ug kalipay ug makapausab sa uban. Malimtan na nimo ang usa ka nindot nga butang nga imong nahimo sa usa ka tawo kaniadto, apan madiskubre nimo kin karon kung unsa siya ka mapasalamaton niini.

Source: proastro.com

Facebook Comments