Patagna Ko i?

24

Gusto ba nimong mahibaloan ang imong kapalaran karong buwana? Kini giya lamang mga idol, timan-e? nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag ampo plus swerte equals kalampusan sa kinabuhi. Ania na ang mogiya kanimo idol.

iFM Horoscope (September 14, 2018 – Friday)

ARIES – Lisud alang kanimo ang paghunahuna nga ang usa ka sitwasyon angayan nga gamitan sa panultihon nga kalayo kontra kalayo. Hinumdumi, ang kalayo moguba sa tanan gawas lamang sa iyang kaugalingon. Susama kanimo, aduna kay higayon aron pilion ang imong reaksyon sa tanang sitwasyon nga posibleng mahagit ka. Adunay tsansa nga maibsan ang tensyon kung imo kining gamitan sa sakto lang nga kadaku.

TAURUS – Usahay mas gusto nato nga magbaton ug mas daghan nga kahigayonan sa pagpili ug paghimo ug desisyon. Apan may panahon usab nga gusto kita nga gamay lang ang atong pagapilian. Posible man nga dili ka makakuha ug pipila ka higayon sa pagpili, apan hiumdumi nga gikanahanglan nimo karon ang paghimo ug desisyon. Siguraduha lang nga kung unsa man ang imong mahimong desisyon mag-gikan kini sa imong kasing kasing.

GEMINI – Hunahuna ang usa ka kalibutan nga walay ginaapas nga oras. Posible gyud nga gubot kaayo kini. Kasagaran kung ang kaapiki sa oras nag gikan sa atong kaugalingon dili kini nato ikabalaka, apan kung gikan kini sa laing tawo, lain na usab kini nga storya. Mahimo nimong mahatagan ug malipayon nga kalibutan ang uban tawo kung dili kaayo ka mamahimong strikto ug likayan nimo ang paghatag ug presyur ngadto sa kanila.

CANCER – Usahay malimot kita kung unsa ka dako sa panahon nga atong madaginot kung buhaton nato ang mga butang nga nagkinahanglan sa atong atensyon. Pinaagi sa pagtutok nato sa usa ka isyu sa atong kalibutan, nunot ang pagbuhos sa tanang natong paningkamot, posible nga makurat kita sa kadali ug kasayon nga masulbad nato ang maong mga butang.

LEO – Ang usa ka paagi nga imong mahunahunaan ang posibleng mogana sa usa ka sitwasyon apan dili epiktibo sa pikas nga bahin. Daghan ang mga tawo nga nagtoo usab nga nagpadulong sila sa kalampusan apan diay nagsubay sa sayop nga deriksyon. Tungod niini dali nilang basulon ang kawanangan kung nganong dili nila makuha ang resulta nga ilang gusto. Hinumdumi, kung dili nimo makuha ang resulta nga imong gusto, panahon na aron usbon nimo ang pipila ka mga pamaagi.

VIRGO – Kitang tanan adunay mga pag-antos ug pagbaton ug kalisud sa pagdawat ug mga tambag. Kini gumikan kay kung paminawon susama sa mga pagsaway kining maong mga tambag, ug nasayod kita kung unsa nato ka kontra ang mga pagsaway. Hinoon kung tugotan nato ang atong kaugalingon nga dawaton ang posibleng sayop nato sa pagdesisyon sa pipila ka mga butang sa atong kinabuhi, makahatag kini ug mas positibo nga dagan sa atong mga plano.

LIBRA – Aduna bay butang nga katunga lamang ang kamatooran? Posible ba nga ang saktong tubag mas maayo pa kaysa lain? Kining tanan ang nakadepende lang kung hangtud unsa ka lawom ang atong pagpangita sa mga tubag ug kamatooran. Ang pagbaton sa mga tawo ug lain laing angulo ug tubag sa mga pangutana maoy makahatag kanato sa walay kasigurohan. Sa ingon ani nga sitwasyon, dawata nalang ang duha ka tubag ug isipa nga sakto kini.

SCORPIO – Ang kamot sa orasan kanunay gyud galihok paabante. Apan nasayod kita nga kung kini mihunong na ug daot kanunay gyud kini mohatag sa saktong oras sa ikaduhang beses sulod sa 24 oras. Usa kana ka makalibog nga paagi sa pagpamatood nga dili mohunong ug oras, bisan pa man kung sa atong tan-aw ingon sa miundang kini. Posible nga wala kay igong panahon karon, apan ayaw pagtoo nga wala kay igong oras aron iplastar ang imong mga plano.

SAGITTARIUS – Unsa kaha ang pinakasayon nga paagi aron motoo ang uban tawo kanato? Pangita ug negatibo nga tawo, pagbuhat ug negatibo nga punto ug pangutan-a kini kung sakto ka ba. Kini gumikan kay ang kasubo kanunay gyud nagpangita ug kauban, sama sa mga negatibo nga mga tawo, gusto nila mahiba-loan kung aduna bay daghan nga susama kanila. Lantawa kanunay ang imong palibot kung kinsa kadtong gusto moapil sa Mangitngit nga Bahin. Aduna kay kontrol kabahin sa negatibo nga impluwensya sa uban nganha kanimo.

CAPRICORN – Kung ang problema atong bahinon, mamahimo na kining problema nga gitabangan o problema nga nadoble. Kung ang usa ka tawo mohatag panahon ug atimanon ang problema sa uban, pangita-an nya ug sulosyon, boot ipasabot nga nakuha sa maong tawo ang maong problema ug naiya na kini. Magtoo ka karon nga gikinahanglan nimong dawaton ang problema sa uban sa paghunahuna nga makaapektar kini kanimo. Ayaw gilayon padala niini.

AQUARIUS – Daghan ang mga tawo nga naanad sa pag-aghat sa uban sa paglukso kung imando nila kini. Kini nga mga tawo ang kasagaran makita isip mga lideres nga unta sila ang tiunay nga mga madaugdaugon. Dili tanan lideres ang gagamit sa kalma nga paagi sa pag-aghat sa uban aron buhaton ang ilang gusto. Posible nga ang uban mapugsanon. Hinumdumi nga ang espiritu sa pagtinabangay nagkinahanglan ug pasensya ug pagka sensetibo ug dili ang pagka mapugsanon ug kusog.

PISCES – Ang atong mga utok adunay mas klaro nga panglantaw may kalabutan sa atong mga gusto kompara sa atong mga baba. Kini ang kanunay natong gusto mahitabo, nga ang koneksyon sa duruha mamahimong epektibo ug magtinabangay sa ilang paglihok. Nasayod ka kung unsa imong gustong isulti ngadto sa uban, apan unsa ang imong gihunahuna wala pa naproseso sa imong utok nga maoy mogawas unta sa imong baba. Sulayi ang paglikay sa sobra nga paghunahuna.

 Source: proastro.com

Facebook Comments