Patagna Ko i?

24

iDol! gusto ba nimong mahibaluan ang imong Kapalaran karong buwana? Kini giya lamang mga idol, timan-e! nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag-ampo plus swerte equals imong kalampusan. Ug ania na ang mo giya kanimo idol…

i-FM CDO Horoscope (October 10, 2018)


ARIES – Nasayod kita nga gusto natong maiwas sa ngil-ad nga mga sitwasyon. Ang problema kay kanunay lang nga dili nato makit-an ang higayon kung kanus-a kini mogawas. Sama sa usa ka bilanggo nga kanunay naghulat sa pag-abri sa siradong pultahan, kita usab naghulat sa susamang higayon sa atong kinabuhi. Ang pagpabilin sa kung unsa ang naandan na mahimong komportable para kanato apan ang pagdawat sa bag-ong direksyon mamahimo nga makahatag usab ug gawasnong paminaw.

TAURUS – Kung naghunahuna ka nga paninduton ang imong panimalay o mas ipa-uswag pa ang kakomportable niini, ang imong pinuy-anan mao gayud ang imong tutukan karon. Posible usab nga usa ka isyu kabahin sa pamilya ang masulbad karon sa pamaagi nga mas dali kasya imong gitohoan. Suportado karon sa mga bitoon ang imong kagikan ug emosyonal nga sinugdanan. Tungod niini, pasagdai ang imong kaugalingon nga malambigit sa mga butang sa panimalay.

GEMINI – Adunay panultihon mahitungod sa gugma,gyera ug negosyo nga sa tanang butang kini mamahimong patas.Apan ang imong hunahuna mahitungod sa kung unsa ang patas sa usa ka sitwasyon posible nga mopabor lamang sa imong kaugalingon ug dili alang sa tanan tawo sa imong palibot. Bisan pa man nga dili ka tipo sa tawo nga mobuhat ug dautang butang, posible karon nga mopabor ka sa imong kaugalingon hilabi na sa butang nga may kalambigitan ang kwarta. Andama ang imong kaugalingon sa pagdepensa nga sakto ka.

CANCER – Ang inpluwensya sa bulan nganha sa imong zodiac ang makapataas sa imong kahibalo sa lain laing pamaagi ug makatabang kanimo aron dawaton ang kamatooran nga kinahanglan na nimong aksyonan kining mga butanga karon. Ang mga pagduhaduha ug kawalay siguro ang mahulipan na karon ug katin-aw, ug sa butang mahitungod a katin-aw ug sa imong sunod nga lakang, anaa kana sa usa ka plastar nga posisyon aron himoon kini sa walay pagduhaduha.

LEO – Nasayod kita nga talagsa ra ang higayon nga makakuha kita ug ikaduhang panahon sa paghimo ug unang impresyon gikan sa uban. Swerte ka gumikan kay aduna kay karisma ug kaayo, tungod niini wala na ikaw nagkinahanglan ug ikaduha pang higayon aron pagbuhat sa mga butang butang aron magustohan ka nila. Ang bitoon magahatag kanimo ug kalma ug ingon man tininood nga atake nga makakuha gyud sa pag-uyon sa uban.

VIRGO – Kinsa ba ang gusto nga palibutan ka mga negatibo nga tawo? Nasayod kita nga ang kagool ug kapakyas gusto gyud ug kauban. mao kini ang rason nga ang mga tawong negatibo mangita usab ug susama kanila nga adunay negatibo nga batasan ug kinaiya. Hinoon lahi ka sa uban ug anaa kanimo ang positibo ug dali ra magustohan sa uban nga mga hiyas. Ayaw lang pagpanuko ug pagtabang sa uban nga nanginahanglan sa imong panabang.

LIBRA – Giaghat ka karon nga pakusgan pa ang lebel sa imong panghunahuna sa bisan unsa nga posibleng pamaagi. Bisan pa man nga ang paglakaw ug pagbyahe sa pinakalit usa ka imposible nga buhaton para kanimo, kini ang makahatag kanimo sa pagpadasig sa imong gabati karong panahona. Pagmaneho ngadto sa usa ka lugar, sakay sa tren ug kanaog sa bisan asa nga hunonganan. Ang pagbutang sa imong kaugalingon sa dili nimo sinati nga lugar ang makatabang aron mapalapad ang imong pangisip.

SCORPIO – Anaa ka karon sa usa ka nindot nga posisyon aron mohio ug hukom ug desisyon. Tan-awa ang mga trabaho sa imong listahan ug tutoki ang mga butang nga nagkinahanglan pag-ayo sa imong atensyon ug posibleng makahatag kanimo ug inspirasyon. pakig-uban sa mga tawo nga makapakatawa kanimo, mga tawo nga aubay isulti nga adunay hinungdan nganha kanimo. Aduna kay gahum aron buhian ang imong kaugalingon sa mga negatibo nga tawo karon.

SAGITTARIUS – Nasayod kita kung kanus-a ang mga tawo nga nagtrabaho sa sales ug service industries mohimo ug mga butang nga labaw pa sa ilang makaya aron makuha ang atong atensyon. Tungod niini mamahimo kining mas makaulit imbis nga makapuyok kanato. Gusto kita nga makigsabot sa mga tinood nga tawo lang. Ibutang usab sa hunahuna nga ayaw palabii ang imong paningkamot nga magustohan ug motoo ang uban kanimo kay basin sukwahi ang mamahimong epekto niini.

CAPRICORN – Kanunay kitang magabasol sa mga butang nga wala nato nabuhat kompara sa mga butang nga nabuhat na nato. Hinoon, kining tanan parte lang sa atong kasinatian sa kinabuhi. Masuko pa kita usahay sa atong kaugalingon gumikan sa mga butang nga nagtoo kita nga unta atong ginuhat apan pakyas kita. Sayod ka usab sa mga butang nga nabuhat mo kaniadto, wala nay pulos karon nga imo kining balik balikon. Makatabang hinoon kung imo na kining dawaton.

AQUARIUS – Usa ka ideya ug panglantaw nga dugay na nimong gitagoan ang anaa na sa saktong panahon aron ipahibalo mo kini sa kalibotan. Andama na ang imong kaugalingon sa paghatag sa detalye gumikan kay adunay laing tawo nga gusto niini ug makigtinabangay kanimo aron makab-ot ninyo ang kalamposan. Bisan paman nga klaro na kaayo sa inyong duruha, kanunay gyud nga himoa ang lig-on nga pagtinabangay aron mamahimong tinood ang tanang ninyong mga imahinasyon.

PISCES – Mabantayan nimo nga mas tam-is ang imong kinabuhi karon hilabi na gayud sa natad sa relasyon ug mga higala. Mao kini ang nindot nga panahon para sa sayo kang mouli gikan sa trabaho ug paghatag sa imong kaugalingon ug igong panahon sa pagpahulay samtang mag enjoy kauban ang mga espesyal nga tawo sa imong kinabuhi. Kung ikaw usa ka Pisces nga nagpangita ug gugma, kini na ang panahon nga makakita ka!

Source: proastro.com

Facebook Comments

From Advertisers