Patagna Ko i?

17

Gusto ba nimong mahibaloan ang imong kapalaran karong buwana? Kini giya
lamang mga idol, timan-e? nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag
ampo plus swerte equals kalampusan sa kinabuhi. Ania na ang mogiya kanimo
idol…

iFM CDO Horoscope (November 09, 2018 Friday)

ARIES – Aduna kay hadlok nga sitwasyon nga matubang karon. Bisan pa man
nga gusto nimong maglikay niini nga panghitabo apan imong nakit-an ug
nadunggan nga adunay mamayong resulta niini. Ayaw ug hulat nga makita kini
sa uban ug mailog sa uban. Busa pagdali kay adunay mamaayong mahitabo
nga kausaban sa imong kinabuhi.

TAURUS – Usahay bisan kahibalo na ta nga adunay di maayong mahitabo ug
kabag-uhan, apan ato pa gihapon nga gipasagdan nga mahitabo kini ug
magdali-dali na hinoon sa atoang mga lakang. Usahay man gud motoo kita nga
kung dako atoang buhaton sa usa ka sitwasyon mamahimo kinig magbunga ug
positibo nga epekto. Matud pa sa panultihon kung aksyunan nimo ang usa ka
sitwasyon, hinay-hinay lang apan kanunay.

GEMINI – Adunay juy opinion ang kada tawo kung unsa ang kinahanglan unang
lakang nga buhaton. Kay kini sila adunay mga gustong mahtabo nga sila ang
kinahanglan mauna sa listahan sa angay tagaan ug pagtagad. Hinoon di man ka
makadawat ug premyo gumikan sa pag-una sa imong mga gustong unahon ug
buhat. Kinahanglan pud nimo kini ipakita sa ubang tawo nga kinahanglan ang
imo una ang unahon ug buhat basin wa kini nila makit-an ug masabtan.

CANCER – Ang ubang tawo adunay panglantaw kung unsaon pagaksyon sa
mga panghitabo bisan wala pa kini ninyo masabutan. Apan kung ang tumong
niani ang imong kaugaling interes bisan pa man nga sukwahi kini. Bisan pa man
nga ang uban one-sided ang pag sulbad niini sa sitwasyon, apan kung
nakahimo kini nga mabalanse ang imong kinabuhi, kini maayo gihapon para
kanimo.

LEO – Namatikdan nimo ang usa ka komitment o kasabutan mas pabor sa uban
kaysa sa imo. Apan nangita kag pamaagi nga matabangan ang uban kay sa
imong tan-aw medyo dugay ang ilang proseso niini. Ang mga umaabot nga
panghitabo maoy magpamatuod nga pwede nimong usbon ang pamaagi niini
para ang kasabutan mas mopabor kanimo.

VIRGO – Ang pagdula sa papel sa usa ka magtutudlo naka pokos kini sa
pagpalambo sa imong gihimo sa pagkakaron. Bisan pa man nga di ka
komportable sa bag-ong pamaagi apan mamahimo kang komportable niini sa
kadugayan. Ang tawo nanginahanglan ug oras ug panahon nga masabtan ang
usa ka bag-ong pamaagi busa pagandam ug pagpreparar ug bitbit ug daghang
pasensya.

LIBRA – Ang atoang gusto nga unta ipakita sa kadaghanan ang usa ka butang
ug panghitabo nga puno sa kadasig apan dili kini gakahitabo. Ang kalangitan
karon nagingon nga adunay madiskobre ka ug maayong kaugmaon apan susiha
sa kini. Tan-awa sa kung asa ka anuron ug unsay mas maayo para kanimo. Imo
ra kining madiskobrehan sa mas daling panahon.

SCORPIO – Talagsa ra ang usa ka superhero nga mmodili sa pag-ambak ug
pagsagop sa usa ka naka tambay nga tawo para mahalikay sa disgrasya. Ang
tawo usab nga gi tabangan dili sad makahuna-huna nga kung nganong gisalbar
sila niini. Bisan pa man nga ang kalangitan wala magestorya nga adunay maayo
nga mahitabo kanimo karon. Importante dawaton nimo kini kung asa ka gituklod
sa kahigayunan bisan pa man ug walay kasiguruhan ang sunod nga mahitabo
niini.

SAGTTARIUS – Kahibulungan nga mamahimo kitang komportable sa mga
butang nga di ta komportable. Parehas ra sa mga butang nga pamati nato nga
dawaton ang mga butang nga di nato dawaton. Mas maayo ang pagpuyo kung
adunay mamaayong saad kanato sa kaulahian. Ang kinahanglan lang ang imong
pagdawat sa usa ka sitwasyon ug sa mga kinahanglan pa nga pagpalambo
niini.

CAPRICORN – Gamay nga panglantaw sa kaugmaon ang imong gikinahanglan
sa pagka karon. Apan ang panultihon nga tun-an una ang paglakaw usa ang
pagdagan ang anaa sa imong huna-huna karon. Mapasalamaton kita kung
unsay anaa kanato karon kaysa pagpanginahanglan pa ug mas daghan nga
madawat. Ang imong gusto nga makab-ot pa patsada kaayo nga pagahimoon.
Apan tan-awa kung unsa ang kapaaghat kanimo niini. Tan-awa sa ang mga
gikinahanglanon bag-o mo padayon sa unahan.

AQUARIUS – Atong mahinumduman nga kung mo order kita ug isa ka butang base
lang sa usa ka hulagway apan sukwahi ang itsura niini sa personal. Parehas sa
mga pagkaon sa usa ka restaurant nga lami tan-awon sa hulagway apan lahi
kung naa na kini sa lamesa. Basin ingon ani gihapon ang imong panglantaw sa
imong mga gihuna-huna sa imong ugma. Apan kung mo pokos ka sa imong
mga panglantaw madiscobrehan nimo ug madawat nimo ang usa ka kaayuhan
ug kasaligan.

PISCES – Kitang tanan mahadlok sa mga butang nga wala kita kabalo sa
mamahimong sangputanan, apan mawala kini nga kahadlok kung aduna kay
kahibalo niini ug inpormasyon niini. Mao na kini ang pirming gakahitabo kanimo
ug gasudlan nga problema ug sigurado ka nga kung unsay wa nimo mahibaloan
mamahimong makasakit kini kanimo. Apan kung mahibaloan na nimo ang mga
pamaagi sa usa ka butang kung unsaon, dinhi nimo makita ang usa ka positibo
nga resulta niini.

Source: proastro.com

Facebook Comments