Takutin Mo Ako: "Higante"

376


Takutin Mo Ako: “Higante” Airing Date: August 1, 2017
Mala higanteng nilalang na kulay itim na nagpapakita sa mga tao, na sumisit-sit upang makuha ang atensyon ng biktima.

Facebook Comments